февруари 2021

  /    /  февруари

Как могат дигиталните компании да развият конкурентно предимство в бъдеще насочено първо към технологията? Като използвате лийн мисленето, за да осигурите постоянно обучение и трансформирате начина, по който мислят и работят хората, които създават програмен код.