фон

Тема

Даване и получаване на обратна връзка

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1 ДЕН

сертификат

СЕРТИФИКАТ

ДА

дата на провеждане

ЦЕНА

ПО ЗАПИТВАНЕ

дата на провеждане

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

ПО ЗАПИТВАНЕ

След завършване на курса

дата

Ще разбирате ползите и важността от обратната връзка;

дата

Ще може да давате ефективна конструктивна обратна връзка;

дата

Ще създавате безопасна среда за даване и получаване на обратна връзка;

дата

Ще ползвате обратната връзка като инструмент за постоянно подобрение.

За курса

Курсът за даване и получаване на обратна връзка е предназначен да помогне на хората да подобрят способността си да общуват ефективно и да изграждат по-силни взаимоотношения чрез обратна връзка. Този курс обхваща теми като ползите и значението на обратната връзка, ефективни стратегии за предоставяне и получаване на обратна връзка, управление на емоциите по време на разговори за обратна връзка, създаване на благоприятна среда за обратна връзка и използване на обратна връзка като инструмент за личен и професионален растеж.

Участниците ще се научат как да предоставят градивна критика и похвала, активно да слушат и да отговарят на обратна връзка и да прилагат обратна връзка, за да постигнат целите си. До края на курса участниците ще са по-добре подготвени да общуват ефективно, да изграждат по-здрави взаимоотношения и да постигат личен и професионален растеж чрез използването на обратна връзка.

Какво е обратна връзка

Обратната връзка е процес, при който хората получават информация за своето поведение, представяне или резултати и използват тази информация, за да коригират или подобрят своите бъдещи действия. Обратната връзка може да бъде както положителна, подчертаваща силните страни и постиженията, така и отрицателна, идентифицираща области за подобрение. Ефективната обратна връзка е ясна, конкретна, навременна и приложима и се предоставя по начин, който е уважителен и конструктивен. Обратната връзка може да дойде от различни източници, включително мениджъри, връстници, клиенти или саморефлексия, и може да се използва за подпомагане на личен и професионален растеж, подобряване на представянето и изграждане на по-силни взаимоотношения..

Начин на провеждане

Z

Еднодневен курс на живо или виртуално;

Z

Курсът е интерактивен и практичен.

Лектор

анелия манчева

Анелия Манчева

Инструктор и консултант в Лийн Институт България.

Още курсове

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Справяне с конфликти

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Ръководене на екип

За кого е подходящ курса

Z

Мениджъри и ръководители на екипи, които искат да подобрят способността си да предоставят конструктивна обратна връзка на членовете на екипа си и да създадат благоприятна за обратна връзка среда на работното място;

Z

Служители, които искат да се научат как да получават обратна връзка ефективно и да я използват за постигане на своите лични и професионални цели;

Z

Служители, които искат да се научат как да получават обратна връзка ефективно и да я използват за постигане на своите лични и професионални цели;

Z

Предприемачи и собственици на бизнес, които искат да създадат благоприятна за обратна връзка среда в компанията си и да използват обратната връзка, за да стимулират растежа и иновациите.

Защо да се запишете за курса

Z

За да подобрите комуникационните си умения;

Z

За да повишите осъзнатостта си и тази на хората около вас;

Z

За да подобрите лидерските си умения;

Z

За да изградите по-силни работни и лични взаимоотношения.

Заявете участие

Изпратете заявка и ние ще се свържем с Вас

3 + 5 =