Circles

Тема

Управление на проекти

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

2 ДНИ

СЕРТИФИКАТ

ДА

ЦЕНА

640 ЛВ

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

23.10.23-24.10.23

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА КУРСА

Ще сте добре запознати с основните инструменти които се използват в петте фази на управление на проекти.

Ще знаете какво се изисква, за да можете активно да участвате в проекти във Вашата организация;

Ще можете да водите собствени проекти във Вашия отдел или сфера на дейност;

Ще сте в състояние да създадете списък със следващите проекти, върху които да се фокусирате;

Ще разграничавате термините обхват, цена, време и ще можете да обясните как те си взаимодействат за успеха на проекта.

ЗА КУРСА

Обучаващите се ще изпълнят поредица от проекти и задачи, които ще идентифицират и управляват обхвата на продукта, ще изградят структура за разбивка на работата, ще създадат план на проекта, ще създадат бюджет на проекта, ще определят и разпределят ресурси, ще управляват развитието на проекта, ще идентифицират и управляват рисковете и разберете процеса на възлагане на обществени поръчки по проекта.

Какво е Управление на проекти?

Доказано е, че управлението на проекти е най-ефективният метод за доставяне на продукти в рамките на ограниченията на разходите, графика и ресурсите. По време на курса участниците ще придобият силни практически познания за основите на управлението на проекти и ще могат незабавно да използват тези знания за ефективно управление на работни проекти. В края на серията кандидатите ще могат да идентифицират и управляват обхвата на продукта, да изградят структура на разбивка на работата, да създадат план на проекта, да създадат бюджет на проекта, да определят и разпределят ресурси, да управляват развитието на проекта, да идентифицират и управляват рискове и разберете процеса на възлагане на обществени поръчки по проекта.

Начин на провеждане

Z

Курсът може да бъде както присъствен, така и онлайн, с продължителност 2 дни;

Z

Участниците могат да задават въпроси по всяко време и да дискутират материала;

Z

Курсистите имат възможност да работят върху задачи след всяка сесия и да получават обратна връзка от обучителя.

ЛЕКТОР

Никола Димитров - Лийн Институт

Никола Димитров

Инструктор и консултант в Лийн Институт България.

ОЩЕ КУРСОВЕ

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Ефективна комуникация - обучение

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Ръководене на екип

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ КУРСА

Z

Обучението е за лица, които управляват проекти на неформална основа или които може да се интересуват от кариера в управлението на проекти и желаят пълен преглед на областта и нейните общоприети практики.

ЗАЩО ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА КУРСА

Z

Като завършите тази специализация, вие ще развиете познаване на концепциите, инструментите и техниките, използвани в управлението на проекти;

Z

Ще можете да опишете ролята на ръководителя на проекта и различните фази от жизнения цикъл на проекта;

Z

Вие също така ще можете да разграничите различните методологии за управление на проекти и да определите коя е най-добра за конкретен проект;

Z

Чрез успешно завършване на този курс ще можете да дефинирате ролята на ръководител на проекти и да опишете различни методи за управление на проекти.

ЗАЯВЕТЕ УЧАСТИЕ

Изпратете заявка и ние ще се свържем с Вас

3 + 14 =