фон

Тема

Управление на проекти /
Project Management

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

2 ДНИ

сертификат

СЕРТИФИКАТ

ДА

дата на провеждане

ЦЕНА

690 ЛВ.

/ без ДДС /

дата на провеждане

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

22.04.2024 – 23.04.2024

След завършване на курса

дата

Ще сте добре запознати с основните инструменти които се използват в петте фази на управление на проекти.

цена

Ще знаете какво се изисква, за да можете активно да участвате в проекти във Вашата организация;

дата

Ще можете да водите собствени проекти във Вашия отдел или сфера на дейност;

дата

Ще сте в състояние да създадете списък със следващите проекти, върху които да се фокусирате;

дата

Ще разграничавате термините обхват, цена, време и ще можете да обясните как те си взаимодействат за успеха на проекта.

За курса

Курсистите ще:

  • изпълнят поредица от проекти и задачи;
  • идентифицират и управляват обхвата на продукта;
  • изградят структура за разбивка на работата;
  • създадат план на проекта;
  • създадат бюджет на проекта;
  • определят и разпределят ресурси;
  • управляват развитието на проекта;
  • идентифицират и управляват рисковете;
  • разберат процеса на възлагане на обществени поръчки по проекта.

Какво е Управление на проекти?

Доказано е, че управлението на проекти е най-ефективният метод за доставяне на продукти в рамките на ограниченията на разходите, графика и ресурсите. По време на курса участниците ще придобият силни практически познания за основите на управлението на проекти и ще могат незабавно да използват тези знания за ефективно управление на работни проекти. В края на серията кандидатите ще могат да идентифицират и управляват обхвата на продукта, да изградят структура на разбивка на работата, да създадат план на проекта, да създадат бюджет на проекта, да определят и разпределят ресурси, да управляват развитието на проекта, да идентифицират и управляват рискове и разберете процеса на възлагане на обществени поръчки по проекта.

Начин на провеждане

Z

Курсът може да бъде както присъствен, така и онлайн, с продължителност 2 дни;

Z

Участниците могат да задават въпроси по всяко време и да дискутират материала;

Z

Курсистите имат възможност да работят върху задачи след всяка сесия и да получават обратна връзка от обучителя.

Лектор

анелия манчева

Анелия Манчева

Инструктор и консултант в Лийн Институт България.

Още курсове

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Ефективна комуникация - обучение

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Ръководене на екип

За кого е подходящ курса

Z

Обучението е за лица, които управляват проекти на неформална основа или които може да се интересуват от кариера в управлението на проекти и желаят пълен преглед на областта и нейните общоприети практики.

Защо да се запишете за курса

Z

Като завършите тази специализация, вие ще развиете познаване на концепциите, инструментите и техниките, използвани в управлението на проекти;

Z

Ще можете да опишете ролята на ръководителя на проекта и различните фази от жизнения цикъл на проекта;

Z

Вие също така ще можете да разграничите различните методологии за управление на проекти и да определите коя е най-добра за конкретен проект;

Z

Чрез успешно завършване на този курс ще можете да дефинирате ролята на ръководител на проекти и да опишете различни методи за управление на проекти.

Заявете участие

Изпратете заявка и ние ще се свържем с Вас

3 + 12 =