Circles

Тема

Value Stream Mapping

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1 ДЕН

СЕРТИФИКАТ

ДА

ЦЕНА

320 ЛВ.

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

17.10.2023

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА КУРСА

Ще научите какво е value stream mapping;

Ще умеете да идентифицирате стойността от гледна точка на Клиента, както и да боравите свободно с термини като „Pull”, “стойностни потоци“, „Kanban“;

Ще сте способни да идентифицирате и опишете стойностните потоци в собствената си организация, както и да картографирате сегашното и бъдещото състояние;

Ще имате възможност да идентифицирате забавяния и проблеми със стойностните потоци и да предложите решения;

Ще умеете да боравите с ключови метрики като време на цикъла и тактово време.

ЗА КУРСА

Картографирането на стойностните потоци е един от ключовите инструменти в Лийн методологията, водеща началото си от Toyota Production System. Това е основен ръководен инструмент за занализ на настоящото състояние на процесите в организацията, който се фокусира върху потока както на материалите, така и на информацията в организацията. Картата на стойностните потоци е визуален инструмент, който показва всички критични стъпки в конкретен процес и лесно определя количествено времето и обема, както и забавянията между процесни стъпки.

Целта на картографирането на стойностните потоци е да се дефинира стойността от гледна точка на Клиента, да се идентифицират и премахнат или намалят загубите в потоците от стойност, като по този начин се увеличи ефективността на процеса. На базата на тези открития лесно могат да се приложат подобрения с цел постигане на „издърпване“ в процеса, да се намали изчакването и инвентара.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

Z

Курсът може да бъде както присъствен, така и онлайн, с продължителност 1 ден;

Z

Участниците могат да задават въпроси по всяко време и да дискутират материала;

Z

Курсистите имат възможност да работят върху задачи след всяка сесия и да получават обратна връзка от обучителя.

ЛЕКТОР

Богдан Костов

Инструктор и консултант в Лийн Институт България.

ОЩЕ КУРСОВЕ

ЛИЙН ОБУЧЕНИЯ

Визуално управление

ЛИЙН ОБУЧЕНИЯ

Стандартна работа

Стандартна работа

По запитване

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ КУРСА

Z

За всички, които искат да направят първата стъпка в посока задълбочен анализ на стойностните потоци в процесите си;

Z

За всички, които искат да навлязат в методологията;

Z

За всички, които искат да се запознаят с конкретните стъпки и конвенция за чертаене на карти на стойностните потоци;

Z

За всички, които искат да започнат с конкретни проекти за подобрение;

ЗАЩО ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА КУРСА

Z

Чрез нас ще се докоснете до знанията на Lean Global Network, включваща повече от 30 държави и над 500 lean и 6 сигма имплементации на година;

Z

Чрез нас ще се докоснете до знанията на Lean Global Network, включваща повече от 30 държави и над 500 lean и 6 сигма имплементации на година;

Z

Ще работите интерактивно и практически ще упражните някои от инструментите в рамките на курса;

Z

Ще натрупате нужния опит, за да можете с лекота да приложите наученото в собствената организация и да постигнете значими подобрения.

ЗАЯВЕТЕ УЧАСТИЕ

Изпратете заявка и ние ще се свържем с Вас

6 + 5 =