Лийн Сикс Сигма – Черен колан – присъствен

Лийн Сикс Сигма – Черен колан – присъствен

2890лв. /без ДДС/ лв.

About this course

Станете посланик на промяната във Вашата организация, чрез прилагане на 6 сигма методологията в мащабни проекти, извън пределите на конкретен отдел. Научете се да подобрявате процесите от начало до край, преминавайки през различните засегнати страни в организацията

Дати на провеждане: 06.03.2023 – 10.03.2023

Анелия Манчева - лектор и старши консултант Лийн Институт
Анелия Манчева

Курс, със световно разпознаваем сертификат от Lean Global Network.

Всички курсове могат и се провеждат както виртуално, така и присъствено, в зависимост епидемичната ситуация и желанието на курсистите.

Описание:

Вариацията в процесите винаги е била и ще остане един от най-съществените фактори за загуба на клиенти. Неспособността на бизнеса да доставя консистентни продукти и услуги от гледна точка на качество и време за доставка води до ниска удовлетвореност сред хората и спад на оборотите. В условия на криза е от изключително значение за компаниите да започнат да търсят начини да подобряват процесите си. Само така ще се отличат от конкуренцията и ще могат да подобрят пазарното си присъствие, докато намаляват оперативните си разходи.

 

Six Sigma започва с Motorola и се доразвива от General Electric в края на миналия век. Милиарди са спестени след успешното й прилагане. След тези успехи и други компании от най-различни индустрии започват да се учат и да използват 5 степенния подход за намаляване на вариация и създаване на прозрачност в работата.

 

Петдневният курс покрива всичките пет стъпки от методологията Six Sigma – Define (Дефинирай), Measure (Измери), Analyse (Анализирай), Improve (Подобри), Control (Контролирай). Основна разлика със Зелен колан е, че тук се задълбочаваме в разбирането на отделни инструменти и добавяме нови елементи в някои от стъпките.

 

Ще се запознаете с произхода на 6 сигма, ще научите кои са най-често срещаните метрики за подобрение, как се дефинират проекти, как се измерва текущо състояние спрямо стандарт, как се проверява системата, от която получаваме данни, как да описваме правилно връзката между инпут и оутпут фактори в процесите и как да вадим правилните заключения на тази база.

Част от методологията включва и поставянето на статистически хипотези и тяхното правилно тестване според типа данни и статистическия проблем, който искаме да решим.

Не на последно място ще обясним какви възможности съществуват за правилно миксиране на факторите, които влияят върху нашия оутпут (целева метрика), за да подобрим резултатите ни с минимален разход. Последната стъпка ще ни покаже как да контролираме процеса, който сме създали, стъпвайки на лийн принципи и графики.

 

В хода на обучението ще Ви запознаем и с всички инструменти, които се използват в различните фази – Fishbone диаграма, Х-У матрица, input – output зависимости, FMEA, тестване на хипотези, дизайн на експерименти и много други.

Какво е Сикс Сигма / Six Sigma:

6 сигма е методология, която дава инструментариума, необходим на организациите аналитично да подходят към процесите си и да разберат какви са настоящите възможности да срещнат клиентските нужди. Стремежът е към доставяне на продукти без отклонения в качеството или времето за доставка. И по-конкретно – да се направят такива корекции в процеса, че той да изпълва критериите за 6 сигма, а именно да генерира не повече от 3.4 дефекта на всеки милион възможности това да се случи.

 

Методологията следва пет стъпки, които разгръщат постепенно проблема, който искаме да решим. Дали ще става въпрос за време за одобряване на банков кредит, изготвяне на софтуерен продукт или производство на авио компонент, 6 сигма винаги помага за намирането на ефективно решение. Положителните резултати не закъсняват и бързо се забелязва увеличение в продажбите, намаляване на разходите и създаване на видимист върху други критични зони в компанията.

След обучението:

 • ще се запознаете с всичките пет стъки от методологиятa 6 сигма и ще умеете да прилагате всяка уверено и със задълбочено
 • разбиране местата, където трябва да се обръща специално внимание;
 • ще знаете как да ръководите 6 сигма проекти във всички сфери на Вашата организация;
 • ще сте в състояние да създадате списък със следващите проекти, върху които да се фокусирате;
 • ще разграничавате термините lean и six sigma и ще можете да обясните как те работят заедно за успеха на бизнеса;
 • ще умеете да работите с редица инструменти от lean six sigma;

За кого е подходящ курсът:

 • За всички, които искат да задълбочат разбирането си по методологията 6 сигма;
 • За всички, които искат да получат световно разпознаваем сертификат;
 • За всички, които искат да започнат да решават по-комплексни казуси в организацията;
 • За мениджъри, които търсят варианти да подобрят работата си;
 • За собственици на бизнеси, които искат разчупят начина си на мислене и да се запознаят с поле от нови възможности;
 • За служители, които са готови да внесат нови идеи и методи за решаване на проблеми в техните организации;

Защо да се запишете:

 • чрез нас, ще се докоснете до знанията на Lean Global Network, включваща повече от 30 държави и над 500 lean и 6 сигма имплементации на година;
 • ще имате възможност да учите от доказани специалисти с дългогодишен опит;
 • ще работите интерактивно и практически ще упражните някои от инструментите в рамките на курса;
 • ще бъдете подготвени за изпит към IASSC – най-разпознаваемият орган за 6 сигма в света;
 • ще получите световно разпознаваем сертификат от Lean Global Network;

Връзка с нас:

За всякакви въпроси – пишете ни на и-мейл:

info@leaninstitute.bg

Заявете участие:

(изпратете заявка и ние ще се свържем с Вас за потвърждение)

  Споделете това обучение и с други заинтересовани