Лектори и консултанти

  /  Лектори и консултанти
Васил Петров - Лийн инструктор и управляващ директор на Лийн Институт България
Васил Петров
Джевдет Оздоган - старши консултант Лийн Институт България
Джевдет Оздоган
Анелия Манчева - лектор и старши консултант Лийн Институт
Анелия Манчева
Никола Димитров - лектор Лийн Институт квадратна снимка
Никола Димитров
Лора Цанкова - лектор в Лийн Институт България
Лора Цанкова

Гост лектори

Марио Бакалов - снимка близък план
Марио Бакалов