lean Лийн Институт България

Портфолио услуги

Lean обучения с Васил Петров

Обучения

Обучения и сертифициране, организирани от Лийн Институт

Lean програми с Лийн Институт България

Програми

Лийн програми, организирани от Лийн Институт България

Lean консултиране с Васил Петров

Консултиране

Професионални консултантски услуги оповавани на лийн методологията