Lean за практици - LPP обложка на програмата
lpp program Лийн Институт България

Лийн за практици – LPP

Имаме удоволствието да ви представим уникалната програма, наречена LPP – Лийн за Практици, която стартира за първи път в България от Август 2019-а. Програмата е развивана и усъвършенствана през последните 20 години на базата на стотици успешни лийн имплементации и е доказала ползите си сред множество компании в Европа.

Модулите са 7 на брой, а по-долу ще откриете допълнителна информация относно съдържанието.

Идеята на програмата е хора с практически знания да споделят, докато учат как да прилагат лийн мислене. За целта занятията се провеждат на територия на компаниите на участниците и се обсъждат реални проблеми и техните възможни решения. Организират се посещения на производствените площи (гемба), отворени дискусии, дефиниране и решаване на конкретни предизвикателства.

Разликата ще се усети и компанията ви ще може бързо да завърти колелото на постоянното подобрение.

Програмата ще се проведе в колаборация с Лийн Институт Турция и техния водещ консултант Джевдет Оздоган.

Лектори на програмата

Управляващ директор, инструктор и старши консултант в Лийн Институт България

Кратка биография на г-н Петров

Васил Петров е управляващ директор на Лийн Институт България. Той има богат опит с проекти в Европа, Азия и САЩ, където имплементира Лийн в множество различни индустрии и компании.

Образованието си Васил получава в Германия, Индия и Австралия, където успешно завършва със степен MBA. Г-н Петров е черен колан по Lean Six Sigma и говори 6 езика.

Вицепрезидент на Лийн Институт Турция. Инструктор и старши консултант в Лийн Институт България.

Кратка биография на г-н Оздоган

Вицепрезидент на Лийн Институт Турция. Джевдет Оздоган има над 27-годишен опит в заводите на Toyota, Ford, Uzel Makina, Otoyli и Karsan в Турция.

След 2009-а година, в качеството си на Лийн консултант успешно предава знанията си за Лийн мисленето на компании по целия свят.

Програма на курса LPP

Програмата се състои от 14 учебни дни, които се провеждат в рамките на 4 месеца в двудневни модули (петък и събота). 7-те модула са подредени така, че да надграждат логически придобитите знания. Материалите са изготвени на базата на повече от 20 години опит във въвеждането на лийн в различни индустрии и са одобрени и валидирани от Лийн Глобал Нетуърк (LGN). Лекторите са опитни, с богата международна експертиза. Програмата е интерактивна – включва симулации, игри, посещения на компании, чертаене на процеси, решаване на проблеми и др.

Лийн мислене и Лийн управление

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Въведение, в търсене на идеална система
 • Корените на Лийн мисленето
 • Лийн мислене
 • Принципи на Тойота
 • Какво е Лийн? проблеми и решения при Лийн трансформация.
 • Лийн култура на компанията
 • Внедряване на Ката в Лийн трансформация; Компетенции/умения, които трябва да
  бъдат усвоени
 • Разбиране на различни аспекти на Лийн системата
 • Важни моменти, които трябва да се вземат предвид по пътя на Лийн
  трансформация
 • Осъзнаване на мястото и значението на принципите в системата за Лийн
  мисленето преди инструментите
 • Да научим как да използваме Ката за подобряване на процесите и служителите в
  Лийн трансформацията

Хошин Канри (внедряване на политики)

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Какво представлява внедряването на политики (Hoshin Kanri)?
 • Управление на политиките
 • Необходимостта от ментални модели и внедряването на политиките
 • Цели-подходи-политики
 • Цел на внедряването на политиките
 • Фокусиране
 • Балансиране
 • Бързи реакции
 • Компоненти на внедряването на политики
 • Истинският север
 • PICT (планиране-изпълнение-контрол-предприемане на действия)
 • Процеси на управление, подготвени според краткосрочни, средносрочни и
  дългосрочни планове
 • Catchball
 • Лидери по внедряването
 • Умпотреба на A3 за внедряване на политики
 • Разбивка на политиките и целите
 • Стъпки в прилагането на годишните политики

Обучение и управление чрез А3

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Въведение – мястото на A3 в Лийн трансформация
 • Подход към проблемите – класическият метод, допуснати грешки
 • Подход към проблеми с A3
 • Употреба на A3
 • Области на употреба и формати на A3
 • Предложението А3
 • Решаването на проблема A3
 • Разбор на A3
 • Информиращият А3
 • A3 за внедряване на политики
 • A3 за докладви и разбор
 • Точки, които трябва да имате предвид при подготовката на A3
 • Развиване на служители с добри умения за разрешаване на проблеми чрез A3
 • A3 мениджърски роли, връзката ментор-наставляван
 • Компетенции, които трябва да бъдат усвоени
 • Употреба на A3 за изграждане на организация на обучение в процеса на Лийн трансформация
 • Създаване на фирмена култура, при която проблемите се решават въз основа на данни, анализ и синтез, а не само чрез разговори
 • Използване на A3 в различни области
 • Използване на A3 за създаване на организация от служители, решаващи проблеми

Техники за решение на проблеми – основни

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

 • Определяне на проблема
 • Етапи на решаване на проблеми
 • Анализ на проблема

 

Техники за решаване на проблеми

 • Събиране на данни, групиране на данни, контролни таблици и диаграми за
  наблюдение
 • Парето диаграма
 • Диаграми на потока
 • Диаграма за причина и ефект
 • Хистограма
 • Диаграма на разпределение
 • Диаграми за контрол
 • Връзките между стъпките и техниките за решаване на проблеми

 

Приложение

 • Групова работа върху техниките за решаване на проблеми
 • Споделяне на приложението и решенията

Обучение по Кайзен

СЪДЪРЖАНИЕ
 • The Business World change
 • Is Kaizen the way forward for us?
 • Explaining the Kaizen Approach
 • Teamwork
 • Problem-solving techniques
 • Error Tree Analysis
 • Observation, Data Collection and Measurement
 • Cause-effect Analysis
 • Types of Kaizen Applied
 • A3 Reporting
 • The Kaizen Method in 10 Steps
 • Expansion of Policies – Kaizen
 • Промяната в бизнес света
 • Кайзен ли е пътят напред за нас?
 • Обяснение на подхода на Кайзен
 • Работа в екип
 • Техники за решаване на проблеми
 • Анализ чрез дърво на грешките
 • Наблюдение, събиране на данни и измерване
 • Анализ на причина и ефект
 • Видове Кайзен
 • A3 доклади
 • Методът Кайзен в 10 стъпки
 • Разширяване на политиките – Kaizen

Обучение по картографиране на стойностните потоци – производство

Обучение по картографиране на стойностните потоци – офис среда

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Стойностни потоци и ненужни дейности
 • Картографиране на текущото състояние
 • Данни за клиента
 • Стъпки в процеса
 • Индикатори в процеса
 • Приоритети в процеса
 • Картографиране на бъдещото състояние
 • Очаквания на клиентите
 • Процесни стъпки, които създават стойност и такива, които не създават стойност
 • Създаване на потоците
 • Създаване на изтеглещи системи
 • Балансиране на работното натоварване
 • Идентифициране на проекти за подобряване
 • Достигане до бъдещото състояние

Обучение по непрекъснати потоци

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Описание на работата, елементи на работа, време за обработка
 • Определяне на производственото темпо
 • Установяване на клетки и клетки тип U
 • Материал, оператор и информационен поток
 • Машинно планиране
 • Балансиране на работното натоварване
 • Управление на материалите
 • Съкращаване на времевия цикъл
 • Принцип за качество на място
 • Балансиране на продуктовия асортимент и количеството на производство
 • Постоянно усъвършенстване
 • План за приложение и мониторинг на приложението

Обучение за планиране на производството използвайки изтеглящата система

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Защо да използваме системата за балансирано изтегляне?
 • Избутваща и Изтегляща система
 • Стъпки за разработването на изтегляща система
 • Адаптиране на достатъчността на производствената система към търсенето
 • ABC анализ
 • Издърпване чрез снабдяване с нови запаси, последователно издърпване, смесено
  издърпване
 • Създаване на супермаркет за готов продукт
 • Създаване на процес на пейсмейкър
 • Изравняване с Хейджунка
 • Контрол на производството преди пейсмейкъра
 • Създаване на супермаркет
 • Идентифициране на трансферни пътища, ПВЧ (планирай всяка част)
 • Канбан (производство, издърпване, сигнал)
 • Алтернативни видове канбан
 • 2 кошчета, комплектиране, ПВП (просто в последователност)
 • Първо получено първо доставено, Константна работа в процес
 • Разширяване на системата
 • Доставчикът Канбан
 • Транспортна система – Milk- Run
 • Стандартизация и развитие

Обучение за стандартизация на работа

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Тойота и стандартизацията
 • Документация за производство за установяване и разработване на стандарти в Тойота
 • Работни стандарти
 • Стандартизация на работа
 • Обучение за изготвяне на работни инструкции
 • Анализ на работата
 • Описание на работните стандарти
 • Инструкции за експлоатация
 • Процесни стъпки, ключови точки и определения на причинителите
 • Значение, предимства и цел на стандартната работа
 • Трите компонента на стандартната работа
 • Тактово време
 • Стандартна наличност
 • Организиране на транзакционните стъпки
 • Стандартни работни документи
 • Форма за капацитет на процеса
 • Стандартна работна комбинирана таблица
 • Стандартна работна форма
 • Работни стандарти и стандартно сравнение на работата
 • Управление на работното място и стандартна работа
 • Стандартна работа и лидерство
 • Стандартна работа и качество
 • Стандартна работа и безопасност
 • Стандартна работа и финансови резултати
 • Стандартна работа и постоянно развитие
 • Методи за увеличаване на производството
 • Стойност и отпадъци
 • 3М (Муда, Мура, Мури)

Обучение за вградено качество – основи

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Защо е важно качеството?
 • Лийн Управление и връзката му с качеството
 • Концепция и компоненти на вграденото качество
 • Предотвратяване на лошо качество
  • Точност от първия път
  • Стандартизация
  • Системи за проверка
 • Предотвратяване на потока с лошо качество
  • Ефективни методи за контрол
  • Фактори за отстраняване на грешки
  • Мониторинг на грешки и предоставяне на обратна информация
 • Ефективно разрешаване на проблеми
  • Цикъла Планирай, Направи, Провери, Действай (PDCA)
  • Точна и ефективна класификация на грешките и определяне на приоритети
  • Бързи и ефективни спешни мерки
  • Ефективно управление на коригиращите действия
 • Ефективно управление на екипа
  • Ръководство на качеството
  • Отговорност
  • Мониторинг и обратна връзка
  • Устойчивост и последователност

Обучение 5С

Стъпките на 5С са:
 • Сеири: Сортиране на ненужни, неизползвани материали / изделия / инструменти и т.н.
 • Сеитон: Идентифициране и подреждане на най-безопасните и ефективни места за съхранение на материали.
 • Сеисо: Изчистване на областта.
 • Сеикетсу: Стандартизация на условията, получени в първите 3 стъпки.
 • Шитсуке: Тренировка и дисциплина. Хабитуално използване на стандартите дефинирани в областта 5С и прилагане на 5С начина на мислене във всички фирмени процеси от служителите.
СЪДЪРЖАНИЕ
 • Какво носи 5С на компаниите
 • Стъпките на 5С
 • 5С план за действие
 • Основните условия за успешно прилагане на 5С
 • Семинарът е подкрепен от видео филми по темата

Визуален мениджмент

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Визуална комуникация
 • Зона за екипа
 • Визуална документация
 • Визуален контрол на производството
 • Визуален контрол на качеството
 • Индикатори на производствения процес
 • Прави подобрения видими
 • Насърчаване на визуалната комуникация във фабриките

Техники за увеличаване на ефективността

Лийн управление/ средно и високо ръководно ниво

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Светът става плосък, като несигурността се увеличава и конкуренцията се увеличава
 • Добрите продукти и услуги не знаят граници и пречки
 • Модерно управление 1900 – 1990г
 • Японски подход за управление на стила
 • Лийн мислене и неговото историческо развитие
 • Лийн Организация – Защо имаме нужда от постно мислене
 • Лийн Лидерство и Мениджмънт
 • Създаване и управление на високоефективни екипи
 • Мотивация и динамика на компанията
 • Управление на промяната
lpp program Лийн Институт България

Накратко някои от темите, които адресираме:

 • Лийн като инструмент за решаване на проблеми (представяне на най-ключовите методи, подкрепени с множество примери и практически занимания);
 • Визуализиране на процеси и откриване на слаби места във веригата (как да се научим да създаваме различни перспективи и да гледаме на работата си по начин, добавящ реална стойност за клиентите);
 • Стандартна работа (детайлно описание и упражнения за разбиране на един от най-важните елементи в лийн);
 • Разглеждане на всички основни принципи и инструменти в лийн в отворени дискусии и с много реални примери;
 • Лийн Лидерство – развитието на най-добрите практики от Тойота до днес и тяхното прилагане в компаниите;
 • Лийн извън подобряването на процеси – начин на мислене, култура, управление на промяна, методът Хошин и как да следваме „истинският север“ в компанията;

Отговори на често задавани въпроси

Само за производството ли е насочена програмата?

 • през последните 20 години лийн се прилага широко във всички индустрии, включително услугите и разработването на софтуер. Нашата цел е да имаме повече смесени групи, където да се обсъждат проблеми от различен тип, пречупени през основните принципи и методи на лийн. Примерите, които даваме са най-разнообразни и идват от компании с производствена и непроизводствена дейност. В допълнение се подготвяме и спрямо профила на записаните участници.

С какво LPP е различна от това, което сте учили и чели за лийн до момента?

 • даваме възможност на групата да се учи в практиката. Всяко ново знание може да се използва между модулите и да се потърси обратна връзка в последствие. Посещенията на различни компании дават допълнителна възможност на участниците да споделят проблемите си, да покажат процесите си и да получат нови идеи за подобрение. За посетителите това е шанс да разберат повече за други индустрии и да рефлектират към собствената дейност.

Каква е добавената стойност за компанията?

 • сертифицираните Лийн практици стават и посланици на промяната в организацията. Те ще могат да движат напред от малки до комплексни инициативи за подобрение, както и да споделят лийн знанието сред служителите чрез уъркшопи и обучения. Към това идва и резултатът от проекта, с който всеки участник се сертифицира.

Каква е добавената стойност за курсиста?

 • към задълбочените знания, които се придобиват, след завършване на програмата участниците получават сертификат от Лийн Глобал Нетуърк. Погледът върху процесите и работата се променя изцяло. Това е една сериозна стъпка към личностно и кариерно развитие.

Галерия обучение и GEMBA по време на програмата LPP

lpp Лийн Институт България

Лийн за практици - LPP

За записване и всякакви въпроси, относно обучението, не се колебайте да се свържете с нас.

Запазете своето място за следващата програма


  С натискането на бутона „Изпрати“ вие давате съгласието си за обработка на личните Ви данни спрямо нашата Политика за поверителност.