Обучения и сертификати

Лийн Сикс Сигма сертификат

Лийн Сикс Сигма - сертификат за жълт колан

Лийн Сикс Сигма – жълт колан

Лийн Сикс Сигма жълт колан е професионалист, добре подготвен във фундамента на Лийн Сикс Сигма методологията. С тази степен можете да водите базови проекти за подобрение или да участвате като член на екип в по-сложни проекти водени от зелен и черен колан.

Лийн Сикс Сигма жълт колан притежава основни знания  за базовите аспекти Лийн Сикс Сигма методологията, включващи компетенции по отношение на фазите Определяне, Измерване и Контрол. Това ниво ви дава възможност да разберете как да имплементирате, изпълнявате, представяте, интерпретирате и прилагате методологията, като поддъжаща фигура към даден проект.

Лийн Сикс Сигма – зелен колан

Лийн Сикс Сигма зелен колан е професионалист добре запознат с основните и по-задълбочените елементи на Лийн Сикс Сигма метогологията. Придобивайки знанията за зелен колан вие можете да ръководите проекти за подобрение или да бъдете участник в проект ръководен от специалист придобил степен черен колан.

Лийн Сикс Сигма зелен колан притежава дълбоки познания за всички аспекти на методологията, включително и компетенции по отношение на ключовите фази – определяне, измерване, анализиране, подобрение и контрол. Зеленият колан ви дава възможност да разберете как да имплементирате, изпълнявате, представяте, интерпретирате и прилагате методологията на добро професионално ниво.

Лийн Сикс Сигма - сертификат за зелен колан
Лийн Сикс Сигма - сертификат за черен колан

Лийн Сикс Сигма – черен колан

Лийн Сикс Сигма черен колан е професионалист добре подготвен в цялостната материя на Лийн Сикс Сигма. Той би могъл да ръководи комплексни проекти за подобрение.

Лийн Сикс Сигма черен колан притежава задълбочено разбиране за всички фази на методолоята – определяне, измерване, анализиране, подобрение и контрол. Черният колан ви дава възможност да разберете как да имплементирате, изпълнявате, представяте, интерпретирате и прилагате методологията на високо професионално ниво.

Лийн обучение

син бутон към лийн стартер обучение за начинаещи

Лийн начинаещи

Обучението ще ви даде основна информация за това от къде произлиза лийн методологията, какво я прави толкова популярна в голяма част от компаниите по света и кои са първите неща, които трябва да знаете при внедряването на лийн мислене във вашата компания.

Трейнингът набляга на основните приниципи на лийн, които са приложими за всяка сфера – от производство до ИТ и сферата на услугите.

Лийн напреднали

Обучението за напреднали има за цел да изясни голяма част от лийн инструментите в детайли и да даде практически примери от тяхното приложение. Вярваме, че най-добрият метод за запомняне е „учене чрез практика“,  по този повод по време на обученията се фокусираме върху симулационни примери, които доказват ефекта на лийн методологията.

бизнесмен показва ръст от прилагането на лийн модела
лийн бизнес експерт показва правилната бизнес посока

Лийн експерти

В това обучение ще научите как да започнете лийн трансформация във вашата компания като следвате структуриран подход към създаване на видимост, умения, иницитиви и други последващи събития. Тук се фокусираме над приложението на лийн в три стълба за една успешна организяция – мислене, култура и управленска инфрастуктура.

Фокус обучения

  • Лийн производство
  • Лийн в банковия сектор
  • Лийн транзакций
  • Лийн ИТ

* Моля свържете се с екипа на Лийн Институт България за допълнителна информация.

** Всички обучения включват симулации и/или интеракция с другите участници за да осигурим по-добро усвояване на материала.