Лийн обучения по заявка на клиента

  /    /  Лийн обучения по заявка на клиента

Фокус обучения

Лийн производство

Лийн в сферата на услугите

Лийн в банковия сектор

Лийн транзакций

Лийн в сферата на ИТ

Други лийн програми

графично изображение човечето на Лийн държи планер табло

Hoshin Kanri

Value Stream Mapping

Solving Problems with A3

5S

Root Cause Analysis

Process Discovery

7 Wastes

Soft Skills Programs

 • Implementing a Mindset for Success
 • Building Emotional Intelligence
 • Effective Communication and Feedback
 • Coaching Skills for Leaders
 • People Types and Influencing Techniques
 • Decision Making and Prioritization Skills
 • Personal Effectiveness and Time
 • Management
 • Running Strategic and Actionable Meetings
 • Motivating People to Perform
 • Leading Change and Growth
 • Project Management, Team Work and
 • Leadership
 • Leadership Skills for the 21st Century
 • Consultative Sales Skills
 • Creating and Using Captivating Stories
 • Gamification of Life and Work
 • Overcoming Team Dysfunctions
 • High-Performance Habits
 • Managing by Objectives
 • Effective Management Infrastructure

Лийн Институт България осигурява индивидуално обучение за Soft Skills Programs според нуждите на клиентите.

* Моля свържете се с екипа на Лийн Институт България за допълнителна информация.

** Всички обучения включват симулации и/или интеракция с другите участници за да осигурим по-добро усвояване на материала.