6 Сигма обучения на живо

  /    /  6 Сигма обучения на живо

Какво е Lean Six Sigma?

Може да научите повече от директора на Лийн Институт България
г-н Васил Петров:

Как помага Лийн?

  • С анализ, измерване, контрол и подобряване на процесите;
  • С премахване на ненужните процеси;
  • С оптимизиране на настоящите спрямо актуалните нужди на компанията;
  • С оптимално разпределение на ресурсите;
  • С подобрение на управлението на промяната – Change Management;
  • Чрез елиминиране на вариацията в крайния продукт – физически, услуга или софтуер;

Ползи от обученията по Лийн Сикс Сигма

  • Подобряване на крайния продукт.
  • Повишаване приходите на компанията.

Поради настоящата обстановка, всички трейнинги се провеждат ВИРТУАЛНО

За допълн. информация - свържете се с нас:

Присъствени обучения по Lean Six Sigma

Lean Six Sigma сертификати

6 Сигма – жълт колан

Жълтият колан по 6 Сигма е професионалист, който е добре подготвен във фундамента на Лийн методологията. С тази степен можете да водите базови проекти за подобрение или да участвате като член на екип в по-сложни проекти водени от Зелен или Черен колан.

Жълтият колан притежава основни знания за базовите аспекти на 6 Сигма методологията, които включват компетенции по отношение на фазите – Определяне, Измерване и Контрол.

Това ниво ви дава възможност да разберете как да имплементирате, изпълнявате, представяте, интерпретирате и прилагате методологията, като поддъжаща фигура към даден проект.

Certificate - Lean Six Sigma Yellow Belt - Lean Institute Bulgaria

6 Сигма – зелен колан

Зеленият колан по 6 Сигма е професионалист, който е добре запознат с основните и по-задълбочените елементи на 6 Сигма метогологията. Придобивайки знанията за зелен колан вие можете да ръководите проекти за подобрение или да бъдете участник в проект ръководен от специалист придобил степен черен колан.

Този специалист притежава дълбоки познания за всички аспекти на Лийн методологията, включително и компетенции по отношение на ключовите фази – определяне, измерване, анализиране, подобрение и контрол.

Зеленият колан ви дава възможност да разберете как да имплементирате, изпълнявате, представяте, интерпретирате и прилагате методологията на добро професионално ниво.

Certificate - Lean Six Sigma Green Belt - Lean Institute Bulgaria

6 Сигма – черен колан

Черният колан по 6 Сигма е професионалист добре подготвен в цялостната материя на тази лийн методология. Той би могъл да ръководи комплексни проекти към подобрение.

Такъв специалист притежава задълбочено разбиране за всички фази на методолоята – определяне, измерване, анализиране, подобрение и контрол.

Черният колан ви дава възможност да разберете как да имплементирате, изпълнявате, представяте, интерпретирате и прилагате методологията на високо професионално ниво.

Certificate - Lean Six Sigma Black Belt - Lean Institute Bulgaria

За записване и всякаква друга информация относно обученията и нашите услуги, не се колебайте да се свържете с нас