Събития

  /  Събития

Lean Summit 2020

Lean Summit 2020

15-и Октомври

Ако искате да почерпите от опита на световно признати lean спрециалисти и да добиете качествени практически знания, това е правилното място за Вас.