Lean trainings

LEAN TRAININGS

Lean Leadership

May 2024

LEAN TRAININGS

LEAN TRAININGS

Визуално управление

Visual management

By request

LEAN TRAININGS

Value Stream Mapping

LEAN TRAININGS

Стандартна работа

Standard work

By request

LEAN TRAININGS

Лийн институт - преподаване

LEAN TRAININGS

бързи пренастройки на машини

SMED

By request

LEAN TRAININGS

Hoshin Kanri - стратегическо планиране

Hoshin Kanri 

By request

LEAN TRAININGS

Създаване на процесни каерти

Process mapping

By request

LEAN TRAININGS

Total Productive Maintenance

LEAN TRAININGS

5S

5S

By request

LEAN TRAININGS

Управление на промяната - обучение

Change management

By request