Корпоративни обучения

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Project manager

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Ефективна комуникация

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Ръководене на екип

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Даване и получаване на обратна връзка

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Справяне с конфликти

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Овладяване на стреса

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Водене на стратегически и резултатни срещи

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Справяне с 5-те екипни дисфункции

Лийн Институт България вече е с ново лице