фон

Тема

Въведение в Лийн

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1 ДЕН

09:00ч. – 17:00ч.

сертификат

СЕРТИФИКАТ

ДА

цена

ЦЕНА

330 ЛВ.

/ без ДДС /

дата на провеждане

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

27.06.2024

Бул. Черни връх 47
гр. София

След завършване на курса

Ще разбирате основните Lean принципи и ще може да боравите с тях в ежедневието си;

Ще можете по-лесно да откривате и елиминирате ненужни дейности, да намалите разходите си и да повишите приходите си;

Ще работите с основни Lean инструменти като VSM, 5S, Kaizen и Gemba;

Ще имате ясен план за внедряване на Lean подобрения.

За курса

Въведение в Лийн е въвеждащ курс до основните принципи и концепции на Lean мисленето и философия, което се фокусира върху максимизиране на стойността, като същевременно минимизира загубите в производствените процеси. Основната цел на Lean е да създаде повече стойност за клиентите с по-малко ресурси, което се постига чрез елиминиране на дейности без добавена стойност и рационализиране на процесите. Ключовите принципи на Lean включват идентифициране и елиминиране на загубите, подобряване на потока на процеса, създаване на култура на непрекъснато подобрение и овластяване на служителите да правят подобрения. Прилагайки тези принципи, организациите могат да повишат ефективността, да намалят разходите и да подобрят удовлетвореността на клиентите.

Ако и вие искате да предлагате повече с по-малко усилия и да създадете положителна и постоянно подобряваща се култура, този курс е именно за вас.

Какво е Lean

Lean е философия и методология за максимизиране на стойността и минимизиране на загубите в производствените процеси. Първоначално е разработен от Toyota Motor Corporation в Япония през 50-те години на миналия век и оттогава е възприет от много организации по света в различни индустрии. Целта на Lean е да създаде повече стойност за клиентите с по-малко ресурси, което се постига чрез елиминиране на дейности без добавена стойност и рационализиране на процесите. Това се постига чрез фокусиране върху идентифицирането и елиминирането на загубите, подобряване на потока на процеса, създаване на култура на непрекъснато подобрение и овластяване на служителите да правят подобрения. Прилагайки принципите на Lean, организациите могат да увеличат ефективността, да намалят разходите, да подобрят качеството и да повишат удовлетвореността на клиентите. Lean може да се прилага в различни среди, включително производство, здравеопазване, услуги и държавен сектор.

Начин на провеждане

Z

Курсът може да бъде както присъствен, така и онлайн, с продължителност 1 ден;

Z

Участниците могат да задават въпроси по всяко време и да дискутират материала;

Z

Слушате активно и научавате всичко, от което имате нужда – информацията е безценен актив;

Лектор

анелия манчева

Анелия Манчева

Инструктор и консултант в Лийн Институт България.

Още курсове

ЛИЙН ОБУЧЕНИЯ

Визуално управление

ЛИЙН ОБУЧЕНИЯ

Лидерство

За кого е подходящ курса

Z

Мениджъри, които отговарят за подобряването на процесите и ефективността в рамките на своите организации;

Z

Инженери и друг технически персонал, който участва в проектирането и изпълнението на производствените процеси;

Z

Служители за контрол и осигуряване на качеството, които отговарят за гарантирането, че продуктите отговарят на изискванията на клиентите и стандартите за качество;

Z

Оперативен и производствен персонал, който участва в ежедневните производствени процеси и може да помогне за идентифициране на области за подобрение;

Z

Специалисти по доставки и логистиката, които отговарят за управлението на потока от материали и продукти през производствения процес;

Z

Всеки, който е част от една модерна и самоусъвършенстваща се организация с фокус върху постоянното подобрение на дейността и елиминирането на ненужните дейности.

Защо да се запишете за курса

Z

Чрез нас, ще се докоснете до знанията на Lean Global Network;

Z

Включваща повече от 30 държави и над 500 lean имплементации на година;

Z

За да усвоите основните принципи на Lean и да се научите да ги прилагате;

Z

За да се научите как да прилагате Lean инструменти като Values Stream Mapping, 5S, Kaizen и др.

Z

За да разберете ролята на Lean в една постоянно променяща се среда и как то може да помогне на организацията да внедри култура на постоянно подобрение;

Z

Ще получите световно разпознаваем сертификат от Lean Global Network.

Заявете участие

или изпратете заявка и ние ще се свържем с Вас

3 + 7 =