фон

Тема

Тема

Решаване на проблеми, А3
и Kaizen

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1 ДЕН

сертификат

СЕРТИФИКАТ

ДА

дата на провеждане

ЦЕНА

330 ЛВ.

/ без ДДС /

дата на провеждане

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

ПО ЗАПИТВАНЕ

След завършване на курса

лийн лидери

Ще научите как да решавате проблеми чрез методологията А3 и как да прилагате Kaizen;

лийн лидери

Ще сте способни да установите практика на непрекъснато подобрение в организацията си;

лийн лидери

Ще сте способни да ръководите инициативи по непрекъснато подобрение в екипите си;

лийн лидери

Ще знаете как да подходите към всеки проблем, така че да достигнете до успешното му решаване;

лийн лидери

Ще овладеете мощната техника Кайзен, която може да се прилага за всички процеси в работата и ежедневието;

лийн лидери

Ще се запознаете с процесите за решаване на проблеми:​ да се премахнат загубите и неефективността на всеки етап от процесите, и за непрекъснато подобрение: да се постигнат големи промени с няколко малки подобрения​

За курса

A3 е структуриран подход за решаване на проблеми и непрекъснато подобрение, използван за първи път в Тойота и обикновено използван от практикуващите Лийн. Той предоставя проста и стриктна процедура, която насочва служителите при решаването на проблеми. A3 методологията е мощен инструмент за откриване на първопричините на проблемите в една организация, който фокусира усилията по подобряване на работните процеси в правилната посока.

 

Kaizen олицетворява философията на непрекъснато подобрение. Той е също така и инструмент, който дава възможност за развитие на персонала:​ служителите се учат на ефективна работа в екип, за провеждане на срещи и преодоляване на проблеми, използвайки техники за решаване на проблеми.​ Kaizen философията поставя фокус върху разглеждането на всяка ситуация или процес с перспектива „как може да се подобри това“.​ По този начин в организацията се изгражда култура на търсене и ефективно решаване на всички проблеми, в която проблемите са богатства. Служителите се овластяват и научават да се самоорганизират и да взимат в собствените си ръце отговорността за процесите, които работят на дневна база.

 

Поради тази причина А3 и Kaizen в комбинация дават една мощна методология за решаване на проблеми и непрекъснато подобрение за всяка организация

Начин на провеждане

Z

Курсът може да бъде както присъствен, така и онлайн, с продължителност 1 ден;

Z

Участниците могат да задават въпроси по всяко време и да дискутират материала;

Z

Курсистите имат възможност да работят върху задачи след всяка сесия и да получават обратна връзка от обучителя.

Лектор

анелия манчева

Анелия Манчева

Инструктор и консултант в Лийн Институт България.

Още курсове

ЛИЙН ОБУЧЕНИЯ

Стандартна работа

Стандартна работа

По запитване

ЛИЙН ОБУЧЕНИЯ

бързи пренастройки на машини

За кого е подходящ курса

Z

За всички, които искат да се запознаят с конкретните стъпки за приложение на А3;

Z

За всички, които искат да започнат с конкретни проекти за подобрение;

Z

За всички, които искат да надградят аналитичните си способности;

Z

За тези, които биха искали да внедрят култура на непрекъснато подобрение в организацията си.

Защо да се запишете за курса

Z

Чрез нас ще се докоснете до знанията на Lean Global Network, включваща повече от 30 държави и над 500 lean и 6 сигма имплементации на година;

Z

Ще имате възможност да учите от доказани специалисти с дългогодишен опит;

Z

Ще работите интерактивно и практически ще упражните някои от инструментите в рамките на курса;

Z

Ще натрупате нужния опит, за да можете с лекота да приложите наученото в собствената организация и да постигнете значими подобрения.

Заявете участие

Изпратете заявка и ние ще се свържем с Вас

8 + 12 =

Лийн Институт България вече е с ново лице