фон

Тема

Създаване на процесни
карти

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1 ДЕН

сертификат

СЕРТИФИКАТ

ДА

дата на провеждане

ЦЕНА

330 ЛВ.

/ без ДДС /

дата на провеждане

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

ПО ЗАПИТВАНЕ

След завършване на курса

лийн лидери

Ще научите символите и общоприетата конвенция за чертаене на процесни карти;

лийн лидери

Ще разберете различните видове процесни карти, както и нивата на детайл, които трябва да използвате в различни ситуации;

лийн лидери

Ще умеете да чертаете карти на настоящия, бъдещия и перфектния процес;

лийн лидери

Ще можете да внедрявате подобрения в ежедневната си работа на базата на процесните карти;

лийн лидери

Ще можете да използвате процесни карти като инструменти за решаване на проблеми, редизайн на процеси, обучение на служители;

За курса

Процесната карта е инструмент за планиране и управление, който визуално описва работния поток. Процесните карти показват поредица от събития, които водят до краен резултат. Показва кой и какво участва в даден процес и могат да се използват във всеки бизнес или организация.

 

Процесните карти използват стандартни символи за визуализиране на работните стъпки, вземане на решения, както и забавяния в процеса.

 

Съществуват много различни видове процесни карти, които носят различно ниво на детайл и могат да се отнасят към настоящето или бъдещото състояние на процесите ви; могат да съдържат също така подробна информация за отделите в организацията, които извършват определени стъпки. Различните видове процесни карти се използват в различен контекст и за специфични цели. Някои от тях показват движението на информация и материали в организацията.

 

Процесната карта е ключов инструмент за идентифициране на загуби и ненужни дейности в работния процес, на базата на което могат да се направят подобрения в работния процес.

Начин на провеждане

Z

Курсът може да бъде както присъствен, така и онлайн, с продължителност 1 ден;

Z

Участниците могат да задават въпроси по всяко време и да дискутират материала;

Z

Курсистите имат възможност да работят върху задачи след всяка сесия и да получават обратна връзка от обучителя.

Лектор

анелия манчева

Анелия Манчева

Инструктор и консултант в Лийн Институт България.

Още курсове

ЛИЙН ОБУЧЕНИЯ

Hoshin Kanri - стратегическо планиране

ЛИЙН ОБУЧЕНИЯ

Total Productive Maintenance

Total Productive Maintenance

По запитване

За кого е подходящ курса

Z

За всички, които искат да се научат как да описват и анализират процесите си;

Z

За всички, които искат да се запознаят с общоприетите символи, софтуер и добри практики за картографирането на работни процеси;

Z

За всички, които искат да направят процесите си по-ефикасни и по-ефективни;

Z

За тези, които биха искали да елиминират загубите и ненужните стъпки в процесите си.

Защо да се запишете за курса

Z

Чрез нас ще се докоснете до знанията на Lean Global Network, включваща повече от 30 държави и над 500 lean и 6 сигма имплементации на година;

Z

Ще имате възможност да учите от доказани специалисти с дългогодишен опит;

Z

Ще работите интерактивно и практически ще упражните някои от инструментите в рамките на курса;

Z

Ще работите интерактивно и практически ще упражните някои от инструментите в рамките на курса.

Заявете участие

Изпратете заявка и ние ще се свържем с Вас

12 + 1 =