Какво е Lean

Лийн има за цел да създаде добавена стойност за клиента докато минимизира ресурси, време, енергия и усилия.

Лийн подходът към работния процес е свързан с:

Разбирането за това какво се случва на място, където се създава добавената стойност за клиента – познат още като гемба;

Подобрение на процеса, с който продуктите и услугите са създадени и доставени;

Развитие и овластяване на хората в разрешаването на проблеми;

Развитие на лидери и спомагане за ефективна мениджмънт система;

Lei`s lean transformation  framework animated

Лийн институт предлага консултантски услуги в различни индустрии