Разбиране за лийн

  /  Разбиране за лийн
lean Лийн Институт България

Какво е Лийн?

Лийн има за цел да създаде добавена стойност за клиента докато минимизира ресурси, време, енергия и усилия.

Лийн подходът към работния процес е свързан с:

  • Разбирането за това какво се случва на място, където се създава добавената стойност за клиента – познат още като гемба;
  • Подобрение на процеса, с който продуктите и услугите са създадени и доставени;
  • Развитие и овластяване на хората в разрешаването на проблеми;
  • Развитие на лидери и спомагане за ефективна мениджмънт система;
lean institute Lean Enterprise Institute

LEI's Lean Transformation Framework Animated

Лийн Институт предлага консултантски услуги в различни индустрии

вижте повече