фон

Тема

Емоционална интелигентност

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1 ДЕН

сертификат

СЕРТИФИКАТ

ДА

дата на провеждане

ЦЕНА

ПО ЗАПИТВАНЕ

дата на провеждане

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

ПО ЗАПИТВАНЕ

След завършване на курса

лийн лидери

Ще разберете концепцията за емоционална интелигентност и нейните компоненти;

лийн лидери

Ще идентифицирате собствените си емоционални силни и слаби страни и разработете стратегии за тяхното подобряване;

лийн лидери

Ще управлявате ефективно емоциите в трудни ситуации;

лийн лидери

Ще подобрите комуникацията и взаимоотношенията в лична и професионална среда;

лийн лидери

Ще развиете устойчивост и адаптивност към промяна.

За курса

Курсът ще помогне на хората да развият своите умения за емоционална интелигентност. Емоционалната интелигентност (EI) е способността да разпознаваме, разбираме и управляваме собствените си емоции, както и емоциите на другите. Този набор от умения все повече се признава като критичен фактор за личен и професионален успех.

Курсът обхваща теми като самосъзнание, саморегулиране, мотивация, емпатия и социални умения и е предназначен да помогне на участниците да идентифицират своите емоционални силни и слаби страни и да разработят стратегии за подобряването им. Курсът включва различни методи на обучение, като лекции, групови дискусии, казуси и дейности за обучение чрез преживяване.

До края на курса участниците ще да имат по-добро разбиране за емоционалната интелигентност и да бъдат оборудвани с набор от практически умения и стратегии, които могат да използват, за да подобрят своята емоционална интелигентност както в лична, така и в професионална среда. Крайната цел на курса е да помогне на участниците да подобрят цялостното си благосъстояние и успех чрез изграждане на по-силни взаимоотношения, подобряване на комуникационните умения и подобряване на способността им да управляват ефективно емоциите.

Какво е емоционална интелигентност

Емоционалната интелигентност (EI) е способността да разпознаваме, разбираме и управляваме собствените си емоции, както и емоциите на другите. Това включва осъзнаване и регулиране на собствените емоции, както и способност за точно възприемане и реагиране на емоциите на другите по конструктивен начин.

EI обхваща няколко ключови компетентности, включително самосъзнание, саморегулиране, мотивация, емпатия и социални умения. Самосъзнанието включва способността да разпознавате и разбирате собствените си емоции, докато саморегулацията включва способността да управлявате и регулирате своите емоционални реакции към различни ситуации. Мотивацията включва използването на емоции за насочване и насочване на поведението, докато емпатията включва способността да разбираме и да реагираме на емоциите на другите. И накрая, социалните умения включват способността за ефективно навигиране в социални ситуации и изграждане на положителни взаимоотношения с другите.

В обобщение, емоционалната интелигентност включва способността да се идентифицират, разбират и управляват емоциите в себе си и другите по начин, който насърчава личното и междуличностното израстване, успех и благополучие..

Начин на провеждане

Z

Еднодневен курс на живо или виртуално;

Z

Курсът е интерактивен и практичен.

Лектор

анелия манчева

Анелия Манчева

Инструктор и консултант в Лийн Институт България.

Още курсове

СОФТ СКИЛС ОБУЧЕНИЯ

Умения за преговаряне

СОФТ СКИЛС ОБУЧЕНИЯ

Effective listening

За кого е подходящ курса

Z

Професионалистите в лидерството, управлението и други роли, които включват работа с други хора, могат да извлекат голяма полза от развитието на своите умения за емоционална интелигентност. Това може да им помогне да изградят по-здрави взаимоотношения с колеги, да общуват по-ефективно и да управляват стреса и конфликтите по-успешно;

Z

Всеки, който се интересува от личностно израстване и развитие, може да се възползва от развитието на уменията си за емоционална интелигентност. Това може да им помогне да разберат по-добре себе си, да управляват емоциите си по-ефективно и да изградят по-силни и по-пълноценни взаимоотношения с другите;

Z

Хора, които искат да напреднат в кариерата си, да сменят кариерата си или да подобрят перспективите си за работа, могат да се възползват от развитието на своите умения за емоционална интелигентност. Това може да им помогне да се откроят като силни кандидати на пазара на труда, да изградят по-здрави взаимоотношения с колеги и клиенти и да подобрят цялостното си представяне в работата.

Защо да се запишете за курса

Z

За да подобрите самоосъзнатостта си;

Z

За да подобрите взаимоотношенията с хората около вас;

Z

За да управлявате по-успешно стреса;

Z

За да подобрите лидерските си умения.

Заявете учатие

Изпратете заявка и ние ще се свържем с Вас

2 + 2 =

Лийн Институт България вече е с ново лице