фон

Тема

5S

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1 ДЕН

сертификат

СЕРТИФИКАТ

ДА

дата на провеждане

ЦЕНА

330 ЛВ.

/ без ДДС /

дата на провеждане

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

ПО ЗАПИТВАНЕ

След завършване на курса

лийн лидери

Ще усвоите основите за приложение на 5S както в сферата на производството, така и в услугите;

лийн лидери

Ще научите основните принципи на 5S: сортиране, системно поддържане, сияйна чистота, стандартизация, самодисциплина;

лийн лидери

Ще научите как приложението на 5S ще донесе подобрения на процеса ви като: намаляване на злополуките, намаление на разходите, подобрена ангажираност и мотивация на служителите, намалено време на процеса, подобрение на качеството и др.

лийн лидери

Ще повишите дисциплината в екипа си и ще поставите основата, нужна за непрекъснато подобрение (Kaizen).

За курса

5S започва като част от производствената система на Тойота (TPS), методът на производство, създаден от лидерите на Тойота в началото и средата на 20 век. Тази система, често наричана Лийн производство на Запад, има за цел да увеличи стойността на продуктите или услугите за клиентите. Това често се постига чрез намиране и елиминиране на загуби в процесите. 5S се счита за основополагаща част от производствената система на Тойота, защото докато работното място не е в чисто и в организирано състояние, постигането на постоянно подобрение е трудно. Неорганизираното пространство може да доведе до грешки, забавяне на производството и дори злополуки, всички от които прекъсват операциите и оказват отрицателно въздействие върху компанията. Като разполага със систематично организирано пространство, компанията увеличава вероятността производството да се случи точно както трябва. 5S е методология, която ще ви помогне да намалите загубите и да увеличите ефективността на процесите си, като в следствие, повишите удовлетвореността на клиентите си.

Начин на провеждане

Z

Курсът може да бъде както присъствен, така и онлайн, с продължителност 1 ден;

Z

Участниците могат да задават въпроси по всяко време и да дискутират материала;

Z

Курсистите имат възможност да работят върху задачи след всяка сесия и да получават обратна връзка от обучителя.

Лектор

Богдан Костов - лектор

Богдан Костов

Инструктор и консултант в Лийн Институт България.

Още курсове

ЛИЙН ОБУЧЕНИЯ

Total Productive Maintenance

Total Productive Maintenance

По запитване

ЛИЙН ОБУЧЕНИЯ

Управление на промяната - обучение

За кого е подходящ курса

Z

За всички, които искат да се начуат как да организират процесите си по най-ефективния начин;

Z

За всички, които искат да навлязат в методологията;

Z

За всички, които искат да намалят загубите в процесите си;

Z

За всички, които искат да въвлекат целия си екип в непрекъснато подобрение.

Защо да се запишете за курса

Z

Чрез нас ще се докоснете до знанията на Lean Global Network, включваща повече от 30 държави и над 500 lean и 6 сигма имплементации на година;

Z

Ще имате възможност да учите от доказани специалисти с дългогодишен опит;

Z

Ще работите интерактивно и практически ще упражните някои от инструментите в рамките на курса;

Z

Ще работите интерактивно и практически ще упражните някои от инструментите в рамките на курса.

Заявете участие

Изпратете заявка и ние ще се свържем с Вас

12 + 10 =