фон

Тема

Hoshin Kanri – Стратегическо планиране

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1 ДЕН

сертификат

СЕРТИФИКАТ

ДА

дата на провеждане

ЦЕНА

ПО ЗАПИТВАНЕ

дата на провеждане

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

ПО ЗАПИТВАНЕ

След завършване на курса

Карта на процес

Ще овладеете принципите на Hoshin, които ще ви позволят да изградите ефективна стратегия за внедряване на политики;

лийн лидери

Ще можете бързо и лесно да следите напредъка към ключови цели и да фасилитирате подобрения;

лийн лидери

Ще се научите да използвате разнообразни Lean инструменти като A3 и Balanced Scorecards;

лийн лидери

Ще можете лесно да свързвате стратегическите цели с действията и ресурсите, от които се нуждаете за успешното изпълнение на стратегията

За курса

Добрите стратегии често се провалят поради лошо изпълнение. За да избегнат това, бизнес лидерите трябва да се съсредоточат не само върху поставянето на големи цели, но и върху изграждането на план за действие, който може да ги превърне в реалност.

Hoshin планирането, известно още като Hoshin Kanri или имплементиране на политики, е методология за Lean управление, предназначена да свързва стратегическото планиране с изпълнението чрез ангажиране на всички нива на организацията и създаване на култура на открита комуникация.

Курсът ще обясни ролята, която Hoshin Kanri играе в поддържането на фокуса на организацията върху стратегическите й цели. Ще ви преведем през всяка от стъпките в процеса на Hoshin планирането, които можете да предприемете, за да разработите, внедрите и непрекъснато да надграждате работния план, за да постигнете успех.

Направен правилно, Hoshin поставя началото на постоянното подобрение в области като иновации, качество и спестяване на разходи. Този курс ще ви даде инструментите, от които се нуждаете, за да реализирате тези ползи, както и една солидна основа, на която да продължите да изграждате стратегия за Lean управление.

Начин на провеждане

Z

Курсът може да бъде както присъствен, така и онлайн, с продължителност 1 ден;

Z

Участниците могат да задават въпроси по всяко време и да дискутират материала;

Z

Курсистите имат възможност да работят върху задачи след всяка сесия и да получават обратна връзка от обучителя.

Лектор

Васил Петров

Инструктор и управляващ директор в Лийн Институт България.

Още курсове

ЛИЙН ОБУЧЕНИЯ

Създаване на процесни каерти

ЛИЙН ОБУЧЕНИЯ

бързи пренастройки на машини

За кого е подходящ курса

Z

За всички които искат да научат как да изработят и приложат правилния план за внедряване на политики;

Z

За всички, които искат да реализират стратегическата визия на своята компания;

Z

За всички, които се стремят да ангажират всички нива на организацията в осъществяването на бизнес целите;

Z

За всички, които искат да положат добра основа за развитие на постоянното подобрение в компанията;

Защо да се запишете за курса

Z

Ще преминете през необходимите стъпки за успешното изпълнение на стратегическите планове на организацията;

Z

Ще можете да реализирате стратегическата визия на компанията на оперативно ниво, където „гумите срещат пътя“;

Z

По време на курса ще имате възможност да се учите от доказани професионалисти с дългогодишен опит;

Z

Ще работите интерактивно и ще можете да упражните някои от показаните инструменти в рамките на обучението.

Заявете участие

Изпратете заявка и ние ще се свържем с Вас

11 + 3 =