фон

Тема

Ефективна комуникация

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1 ДЕН

сертификат

СЕРТИФИКАТ

ДА

дата на провеждане

ЦЕНА

ПО ЗАПИТВАНЕ

дата на провеждане

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

ПО ЗАПИТВАНЕ

След завършване на курса

дата

Ще подобрите умението си за активно слушане и ще разбирате перспективата на отсрещната страна;

дата

Ще подобрите вербалната и невербалната си комуникация както и умението да говорите пред публика;

внедряване на решения

Ще се справяте ефективно в конфликтни ситуации и ще намирате win-win решения;

дата

Ще подобрите ефективната комуникация в екипа си и ще може да давате и получавате конструктивна обратна връзка.

За курса

Курсът по комуникационни умения обхваща набор от теми, свързани с ефективната комуникация на работното място. Курсът може да се предлага присъствено или онлайн и включва лекции, групови дискусии, казуси, ролеви упражнения и други дейности, предназначени да помогнат на участниците да развият своите комуникационни умения.

 Курсът обхваща теми като вербална и писмена комуникация, междукултурна комуникация, междуличностна комуникация, дигитална комуникация, презентационни умения, разрешаване на конфликти и етика в комуникацията. Курсът също така се съсредоточава върху развиването на умения за активно слушане и подобряване на цялостната комуникационна компетентност.

 Като цяло курсът за умения за комуникация е предназначен да помогне на участниците да развият уменията и увереността, необходими за ефективна комуникация на работното място, което води до подобрена производителност, по-добри професионални взаимоотношения и по-голям успех.

Какво е комуникация

Комуникацията е процес на обмен на информация, идеи и мисли между индивиди или групи. Това включва предаване на съобщение от подател до получател, който след това интерпретира и отговаря на съобщението. Комуникацията може да приеме много форми, включително вербална, невербална, писмена и дигитална, и може да се случи в широк диапазон от настройки, от лични взаимодействия до бизнес срещи до публични изказвания.

Ефективната комуникация е от съществено значение за изграждането и поддържането на взаимоотношения, решаването на проблеми, вземането на решения и постигането на цели. Изисква ясно и кратко изразяване на идеи, активно слушане и способност за адаптиране на стила на комуникация към различни аудитории и контексти.

Като цяло комуникацията е основен аспект на човешкото взаимодействие, който е от решаващо значение за успеха както в лична, така и в професионална среда

Начин на провеждане

Z

Еднодневен курс на живо или виртуално;

Z

Курсът е интерактивен и практичен.

Лектор

анелия манчева

Анелия Манчева

Инструктор и консултант в Лийн Институт България.

Още курсове

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Project manager

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Ръководене на екип

За кого е подходящ курса

Z

Професионалисти, които искат да подобрят комуникационните си умения, за да подобрят работата си и да напреднат в кариерата си;

Z

Професионалисти, които искат да подобрят комуникационните си умения, за да подобрят работата си и да напреднат в кариерата си;

Z

Новоназначени и служители, които трябва да развият ефективни комуникационни умения, за да успеят в своите роли и да си сътрудничат с колеги;

Z

Всеки, който иска да подобри комуникационните си умения в бизнес среда, за да изгради по-добри взаимоотношения, да увеличи производителността и да постигне успех в професионалния си живот.

Защо да се запишете за курса

Z

За да подобрите работата си чрез ефективна комуникация;

Z

За да отворите нови кариерни възможности и да отключвате потенциала на вашите колеги;

Z

За да подобрите взаимоотношенията си с хората в работата и в личен план;

Z

За да подобрите увереността си и да получите предимство пред конкуренцията.

Заявете участие

Изпратете заявка и ние ще се свържем с Вас

2 + 1 =