фон

Тема

Водене на стратегически и резултатни срещи

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1 ДЕН

сертификат

СЕРТИФИКАТ

ДА

дата на провеждане

ЦЕНА

330 ЛВ.

/ без ДДС /

дата на провеждане

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

ПО ЗАПИТВАНЕ

След завършване на курса

дата

Ще разбирате ролите и отговорностите на различните участници;

дата

Ще създавате ефективни групови дискусии и вземане на решения;

дата

Ще ползвате инструменти за управление на групова динамика;

дата

Ще се справяте с трудни ситуации и конфликти по време на срещи.

За курса

Курсът по стратегически срещи и умения за фасилитиране е предназначен да помогне на участниците да развият знанията и уменията, необходими за планиране и водене на ефективни срещи, които са в съответствие с целите и целите на организацията. Курсът обхваща набор от теми, свързани с улесняването на срещи, включително:

  • Ролята на фасилитатора в стратегически срещи;
  • Основи на планиране и подготовка на срещи;
  • Стратегии за създаване на приобщаваща и ангажираща среда за срещи;
  • Техники за управление на груповата динамика и улесняване на продуктивни дискусии;
  • Инструменти за управление на времето за срещи и приоритизиране на темите за дискусия;
  • Стратегии за справяне с конфликти и предизвикателни ситуации по време на срещи;
  • Методи за синтезиране на резултатите от срещата и разработване на приложими следващи стъпки;
  • Техники за оценка на резултатите от срещата и идентифициране на области за подобрение.

Курсът включва комбинация от лекции, групови дискусии, казуси и интерактивни упражнения, за да предостави на участниците възможности да практикуват уменията си за фасилитиране и да прилагат наученото. До края на курса участниците трябва да могат ефективно да планират и ръководят стратегически срещи, които водят до организационен успех.

Какво е фасилитиране на срещи

Фасилитирането на срещите е процес на насочване и управление на групови дискусии за постигане на конкретни цели или резултати. Фасилитаторът на среща е отговорен за създаването на продуктивна и приобщаваща среда за групови дискусии и помага на участниците да останат фокусирани и ангажирани по време на срещата.

Ефективното улесняване на срещи включва набор от умения и техники, включително:

  • Подготовка и планиране на срещата;
  • Определяне на целите на срещата и създаване на дневен ред;
  • Управление на груповата динамика и насърчаване на участието;
  • Улесняване на продуктивни дискусии и вземане на решения;
  • Ефективно управление на времето, за да се гарантира, че всички теми за дискусия са обхванати;
  • Справяне с конфликти и предизвикателни ситуации по време на срещата;
  • Синтезиране на резултатите от срещата и разработване на приложими следващи стъпки;
  • Оценяване на резултатите от срещата и идентифициране на области за подобрение.

Един опитен фасилитатор на срещи може да помогне да се гарантира, че срещите са продуктивни, ефективни и постигат предвидените цели, независимо дали са за бизнес, обществени или лични цели.

Начин на провеждане

Z

Еднодневен курс на живо или виртуално;

Z

Курсът е интерактивен и практичен.

Лектор

анелия манчева

Анелия Манчева

Инструктор и консултант в Лийн Институт България.

Още курсове

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Овладяване на стреса

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Обучение за Справяне с 5-те екипни дисфункции

За кого е подходящ курса

Z

Мениджъри и ръководители на екипи, които трябва да улеснят екипните срещи и процесите на вземане на решения;

Z

Обучители и преподаватели, които трябва да улеснят груповите дискусии и обучителните сесии;

Z

Фасилитатори, които работят с групи редовно, като например организатори на общности или консултанти;

Z

Специалисти в сферата на човешки ресурси, които трябва да улеснят срещи, свързани с набиране на персонал, прегледи на представянето или взаимоотношения със служителите;

Z

Мениджъри на проекти, които трябва да улеснят срещи, свързани с планиране на проекти, актуализации на напредъка и решаване на проблеми.

Защо да се зашишете на курса

Z

За да подобрите продуктивността на срещите ви;

Z

За да подобрите работата в екип и ангажираността на хората;

Z

За да подобрите лидерските си умения;

Z

За да спестите време и ресурси.

Заявете участие

Изпратете заявка и ние ще се свържем с Вас

13 + 3 =

Лийн Институт България вече е с ново лице