The secret of getting ahead is getting started.

– Mark Twain

 

Консултантски услуги

Можем да съдействаме в пътешествието към отлично представяне и постоянно подобрение чрез прилагането на Lean мислене и практики във вашия бизнес модел и оперативен процес.

Обучения

Предлагаме различни бизнес обучения и сертифициране по методологиите Lean и Six Sigma, обучения за лидерство и меки умения, както и специализирани обучения в различни сфери.

Автоматизиране на процесите

Ще помогнем със софтуерното автоматизиране на вашите бизнес процеси чрез различни технологии, позволяващи елиминирането на повтаряеми и монотонни дейности, като по този начин ви помогнем  да намалите разходите и подобрите качеството.

КАКВО Е ЛИЙН

Лийн има за цел да създаде добавена стойност за клиента докато минимизира ресурси, време, енергия и усилия. 

какво е lean

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ 

Лийн Институт България е компания, специализирана в оптимизирането на процеси, организации и продукти във всички сфери на бизнеса и работата. Консултантската дейност се фокусира върху всичко, което създава стойност, избягването на всякакъв вид загуба (като дублирана работа, презапасяване на склад или ненужно време за чакане) и въвеждането на процес на непрекъснато подобряване. В допълнение и като част от стандартната ни дейност ние развиваме човешкия фактор с различни релевантни за конкретните нужди обучения по лийн, 6 сигма и други умения. Резултатът е ефективно превръщане на ресурсите в конкретни резултати, които нашите клиенти оценяват високо.

лийн консултиране

КОИ СМЕ НИЕ

Консултантската компания Лийн Институт България е създадена да помогне на бизнеса в България да се запознае с най-добрите практики при подобряването на организационната култура и процеси, и да ги поведе по пътя на тяхното успешно приложение.

КОМПАНИИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА:

НАШАТА МРЕЖА Lean Global Network™

Лийн Глобъл Нетуърк e основана през 2007 година от учените Джеймс Уомак и Даниел Джоунс с цел да развива и разпространява Лийн методологията консистентно по цял свят. През 2016г. Лийн Институт България се присъединява към мрежата и получава възможност да се възползва от редица предимства като онлайн обучения, образователни статии и видеа, както и достъп до Лийн експерти на световно ниво, с които успешно колаборира.

КОНТИНЕНТА

ДЪРЖАВИ

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ