The secret of getting ahead is getting started.

– Mark Twain

 

Консултантски услуги

Можем да съдействаме в пътешествието към отлично представяне и постоянно подобрение чрез прилагането на Lean мислене и практики във вашия бизнес модел и оперативен процес.

Обучения

Предлагаме различни бизнес обучения и сертифициране по методологиите Lean и Six Sigma, обучения за лидерство и меки умения, както и специализирани обучения в различни сфери.

Автоматизиране на процесите

Ще помогнем със софтуерното автоматизиране на вашите бизнес процеси чрез различни технологии, позволяващи елиминирането на повтаряеми и монотонни дейности, като по този начин ви помогнем  да намалите разходите и подобрите качеството.

КАКВО Е ЛИЙН

Лийн има за цел да създаде добавена стойност за клиента докато минимизира ресурси, време, енергия и усилия. 

какво е lean
лийн консултиране

КОИ СМЕ НИЕ

Консултантската компания Лийн Институт България е създадена да помогне на бизнеса в България да се запознае с най-добрите практики при подобряването на организационната култура и процеси, и да ги поведе по пътя на тяхното успешно приложение.

Лийн Институт България е компания, специализирана в оптимизирането на процеси, организации и продукти във всички сфери на бизнеса и работата. Консултантската дейност се фокусира върху всичко, което създава стойност, избягването на всякакъв вид загуба (като дублирана работа, презапасяване на склад или ненужно време за чакане) и въвеждането на процес на непрекъснато подобряване. В допълнение и като част от стандартната ни дейност ние развиваме човешкия фактор с различни релевантни за конкретните нужди обучения по лийн, 6 сигма и други умения. Резултатът е ефективно превръщане на ресурсите в конкретни резултати, които нашите клиенти оценяват високо.

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ 

ЛИЙН ОБУЧЕНИЯ

ЛИЙН СИКС СИГМА ОБУЧЕНИЯ

Сикс сигма обучения

ЗЕЛЕН КОЛАН

Януари 2024

ЛИЙН СИКС СИГМА ОБУЧЕНИЯ

Сикс сигма обучения

ЖЪЛТ КОЛАН

Февруари 2024

КОМПАНИИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА:

НАШАТА МРЕЖА Lean Global Network™

Лийн Глобъл Нетуърк e основана през 2007 година от учените Джеймс Уомак и Даниел Джоунс с цел да развива и разпространява Лийн методологията консистентно по цял свят. През 2016г. Лийн Институт България се присъединява към мрежата и получава възможност да се възползва от редица предимства като онлайн обучения, образователни статии и видеа, както и достъп до Лийн експерти на световно ниво, с които успешно колаборира.

КОНТИНЕНТА

ДЪРЖАВИ