Лийн консултиране

Лийн Институт България ще ви съдейства в пътуването към отличното представяне чрез внедряването на лийн мислене и практики във вашия бизнес модел и производствен процес.

Щастливи сме от възможността да ви помогнем. Благодарение на нашата широка експертиза, в различен тип индустрии, натрупана от почти 30 института в света, нашите консултанти ще ви помогнат да оцените настоящото ниво на услугите, които предоставяте.

лийн консултиране

Предлагаме консултантски услуги в следните индустрии

производство

ПРОИЗВОДСТВО

Сложността на материалните и информационните потоци в тази индустрия изисква дълбок анализ на стойностните потоци към клиента. Лийн процесния дизайн води до ниски разходи и висока ефективност.

Предизвикателства

Производственият сектор традиционно е съпътстван от предизвикателства от най-различно естество, повечето от които бяха обострени от световната пандемия.

Например – недостиг на материали и работна ръка, управление на наличностите, промени в потребителското поведение, сложни и крехки вериги на доставка, като това са само малка част от проблемите. Компаниите от този сектор трябва постоянно да предефинират себе си и своята дейност в днешната нестабилна среда и да се възползват максимално от иновациите, предоставени от Индустрия 4.0, за да останат релевантни и конкурентноспособни на пазара.

информационни технологии

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ИТ индустрията се сблъсква с различни предизвикателства свързани с качеството и скоростта на доставяне на продукта. Концептуално разбиране от страна на разработчиците и разбирането за непрестанното развитие са критични теми за успеха.

предизвикателства

Безпрецедентния бум на ИТ сектора в България, за съжаление, е съпътстван с доста предизвикателства. ИТ компаниите трябва да бъдат много гъвкави и бързи в пускането на продукти на пазара. Има голям риск даден софтуерен продукт да бъде отживелица, още преди да е завършен. Или пък да бъде пуснат навреме, но клиентът да открие множество бъгове, което води до репутационен риск, както и безсънни нощи за разработващия екип. Отделно от това, на пазара на труда просто липсват достатъчен брой квалифицирани хора и компаниите в бранша се налага да създават вътрешни академии, за да предоставят необходимите умения на служителите си.

услуги

УСЛУГИ

Пазарният дял на сферата на услугите расте експоненциално през последните десетилетия. По-щастливи клиенти означава разрастване на бизнеса. Умението да разбереш гласа на тези клиенти е изключително важно.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Секторът на услугите нараства значително през последните години поради конкурентните предимства на българския пазар, както и други фактори. Въпреки това, компаниите в областта са изправени пред множество предизвикателства – хроничен недостиг на висококвалифицирани кадри, трудно измеримо и непостоянно качество, неспособност да се отговори на клиентските очаквания и пр. Сферата на услугите изисква особен подход, поради това, че често е трудно да бъде „измерено“ качеството на дадена услуга, понеже тя е с нематериален характер, зависи изключително много от това кой я предоставя, а освен всичко – клиентът не може да я „върне“. Отделно, дигитализацията, изкуственият интелект и други технологии за автоматизация, както и „глобализацията“ на пазара на труда чрез аутсорсинга променят сектора из основи.