Лийн сикс сигма обучения

ЛИЙН СИКС СИГМА ОБУЧЕНИЯ

Сикс сигма обучения

Жълт колан

Жълтият колан по 6 Сигма е професионалист, който е добре подготвен във фундамента на Лийн методологията. С тази степен можете да водите базови проекти за подобрение или да участвате като член на екип в по-сложни проекти водени от Зелен или Черен колан.

Жълтият колан притежава основни знания за базовите аспекти на 6 Сигма методологията, които включват компетенции по отношение на фазите – Определяне, Измерване и Контрол.

Това ниво ви дава възможност да разберете как да имплементирате, изпълнявате, представяте, интерпретирате и прилагате методологията, като поддъжаща фигура към даден проект.

Октомври 2024

ЛИЙН СИКС СИГМА ОБУЧЕНИЯ

Сикс сигма обучения

Зелен колан

Зеленият колан по 6 Сигма е професионалист, който е добре запознат с основните и по-задълбочените елементи на 6 Сигма метогологията. Придобивайки знанията за зелен колан вие можете да ръководите проекти за подобрение или да бъдете участник в проект ръководен от специалист придобил степен черен колан.

Този специалист притежава дълбоки познания за всички аспекти на Лийн методологията, включително и компетенции по отношение на ключовите фази – определяне, измерване, анализиране, подобрение и контрол.

Зеленият колан ви дава възможност да разберете как да имплементирате, изпълнявате, представяте, интерпретирате и прилагате методологията на добро професионално ниво.

Юли 2024

ЛИЙН СИКС СИГМА ОБУЧЕНИЯ

Сикс сигма обучения

Черен колан

Черният колан по 6 Сигма е професионалист добре подготвен в цялостната материя на тази лийн методология. Той би могъл да ръководи комплексни проекти към подобрение.

Такъв специалист притежава задълбочено разбиране за всички фази на методолоята – определяне, измерване, анализиране, подобрение и контрол.

Черният колан ви дава възможност да разберете как да имплементирате, изпълнявате, представяте, интерпретирате и прилагате методологията на високо професионално ниво.

Ноември 2024