фон

Тема

Справяне с конфликти

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1 ДЕН

сертификат

СЕРТИФИКАТ

ДА

дата на провеждане

ЦЕНА

ПО ЗАПИТВАНЕ

дата на провеждане

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

ПО ЗАПИТВАНЕ

След завършване на курса

дата

Ще разбирате причините и динамиките на конфликтите;

Карта на процес

Ще оценявате ефективно видовете конфликти;

дата

Ще имате ефективни стратегии за справяне с конфликти;

дата

Ще решавате конфликти взимайки под внимание всички заинтересовани страни.

За курса

Курсът за управление на конфликти е предназначен да научи хората на уменията и техниките, необходими за ефективно управление на конфликти в различни условия. Курсът обхваща теми като разрешаване на конфликти, комуникационни умения, стратегии за преговори, умения за решаване на проблеми и алтернативни техники за разрешаване на спорове.

Участниците ще се научат как да идентифицират различните видове конфликти и техните причини и как да управляват конфликтите конструктивно чрез използване на ефективна комуникация, преговори и техники за решаване на проблеми. Те също така ще научат различните техники за разрешаване на спорове, като медиация и арбитраж. Курсът е предназначен да предостави на участниците знания и умения за предотвратяване и управление на конфликти в лична и професионална среда. След завършване на курса участниците ще бъдат подготвени да управляват по-ефективно конфликти и да развиват по-положителни взаимоотношения с другите.

Какво е управление на конфликта

Управлението на конфликти е практика за идентифициране, адресиране и разрешаване на конфликти или спорове по конструктивен начин и начин на сътрудничество. Курсът за управление на конфликти е предназначен да помогне на хората да развият уменията, необходими за ефективно управление на конфликти в лична и професионална среда. Този курс обхваща теми като комуникационни умения, стратегии за преговори, оценка на конфликти, алтернативни техники за разрешаване на спорове и умения за решаване на проблеми.

Чрез завършване на курс за управление на конфликти, хората ще придобият по-добро разбиране за причините и динамиката на конфликтите и ще се научат как да предотвратяват и управляват конфликти проактивно. Уменията и техниките, научени в курса за управление на конфликти, могат да се прилагат в различни условия, включително работни места, семейства и общности, за насърчаване на по-добри взаимоотношения и по-положителни резултати.

Начин на провеждане

Z

Еднодневен курс на живо или виртуално;

Z

Курсът е интерактивен и практичен.

Лектор

анелия манчева

Анелия Манчева

Инструктор и консултант в Лийн Институт България.

Още курсове

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Даване и получаване на обратна връзка

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Овладяване на стреса

За кого е подходящ курса

Z

Мениджъри и ръководители, които отговарят за ръководенето на екипи и разрешаването на конфликти в техните организации;

Z

Професионалисти в сферата на човешки ресурси, които се занимават с конфликти, оплаквания и спорове между служителите;

Z

Бизнес професионалисти, които трябва да разрешават конфликти с клиенти, клиенти или доставчици;

Z

Лица, които искат да се научат как да управляват ефективно конфликти в личните си взаимоотношения.

Защо да се зашишете на курса

Z

За да подобрите взаимоотношенията си чрез разрешаване на конфликти;

Z

За да отворите нови кариерни възможности;

Z

За да помогнете на вас и хората около вас да решават проблеми;

Z

За да управлявате успешно емоциите породени от ежедневни конфликти.

Заявете участие

Изпратете заявка и ние ще се свържем с Вас

5 + 8 =