Image Alt

Статии за Лийн

Как могат дигиталните компании да развият конкурентно предимство в бъдеще насочено първо към технологията? Като използвате лийн мисленето, за да осигурите постоянно обучение и трансформирате начина, по който мислят и работят хората, които създават програмен код.

С наближаването на края на годината много от вас вероятно вече мислят за следващите 12 месеца. Всъщност вероятно си мислите за тях от известно време. Какво ще трябва да постигне бизнесът, за да остане успешен? Какви са целите му? Какви проблеми ще трябва да бъдат решени, за да процъфти?