Circles

Тема

Изкуството да слушаш

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1 ДЕН

СЕРТИФИКАТ

ДА

ЦЕНА

280 ЛВ

ДАТА

23.10.2023

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА КУРСА

Ще умеете да слушате активно и съпричастно;

Ще разпознавате и преодолявате различни бариери при комуникацията;

Ще подобрите осъзнатостта и разбирането си за хората около вас;

Ще подобрите уменията си за решаване на проблеми и вземане на решения.

ЗА КУРСА

Kурсът за ефективно слушане е предназначен да научи участниците как да слушат активно, съпричастно и обективно в личен и професионален контекст. Курсът обхваща следните теми:

 • Разбиране на важността на ефективното слушане;
 • Бариерите пред ефективното слушане и как да ги преодолеем;
 • Различни видове слушане и кога да ги използвате;
 • Техники за активно слушане, включително перифразиране, изясняване и обобщение;
 • Развиване на емпатия и емоционална интелигентност за подобряване на уменията за слушане;
 • Подобряване на невербалните комуникационни умения за подпомагане на ефективното слушане;
 • Изслушване за разбиране в трудни или предизвикателни ситуации;
 • Обратна връзка и размисъл за подобряване на уменията за слушане.

 

Този курс за може да бъде от полза за широк кръг от хора в различни лични и професионални контексти. Като се научат как да слушат активно и съпричастно, участниците могат да подобрят своите комуникационни умения, да изградят по-силни взаимоотношения, да подобрят работата в екип и сътрудничеството и да развият лидерски умения.

Какво е ефективно слушане

 • Ефективното слушане е комуникативно умение, което включва не само изслушване, но и разбиране и интерпретиране на вербални и невербални съобщения точно. Това е способността да се внимава какво казва някой, както по отношение на думите, които използва, така и на техните невербални знаци, като изражение на лицето, тон на гласа и език на тялото.

 

 • Ефективното слушане надхвърля простото чуване на изговорените думи; включва активно ангажиране и изисква фокус и концентрация. Това също така включва емпатия и способността да се разбере гледната точка, чувствата и нуждите на говорещия. Ефективното слушане изисква неосъждане, избягване на прекъсвания и задаване на изясняващи въпроси, за да се осигури споделено разбиране.

 

 • Ефективното слушане е от съществено значение в много лични и професионални контексти, включително взаимоотношения, обслужване на клиенти, продажби, лидерство и работа в екип. Може да помогне за изграждане на доверие и разбирателство, да подобри способностите за решаване на проблеми и вземане на решения и да улесни ефективната комуникация.

 

 • Като цяло ефективното слушане е основно комуникационно умение, което включва активно ангажиране, съпричастност и разбиране. Като овладеят ефективното слушане, хората могат да подобрят комуникационните си способности, да изградят по-силни взаимоотношения и да постигнат по-голям успех в личния и професионалния си живот.

Начин на провеждане

Z

Еднодневен курс на живо или виртуално;

Z

Курсът е интерактивен и практичен.

ЛЕКТОР

Никола Димитров - Лийн Институт

Никола Димитров

Инструктор и консултант в Лийн Институт България.

ОЩЕ КУРСОВЕ

СОФТ СКИЛС ОБУЧЕНИЯ

Емоционална интелигентност

СОФТ СКИЛС ОБУЧЕНИЯ

Приоритизиране и управление на времето

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ КУРСА

Z

Професионалисти (ръководители, търговци);

Z

Предприемачи и собственици на бизнеси;

Z

Всеки, който се интересува от личностно развитие.

ЗАЩО ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА КУРСА

Z

За да подобрите комуникационните си умения;

Z

За да изградите по-силни връзки с хората около вас;

Z

За да подобрите работата в екип и сътрудничеството;

Z

За да развиете лидерските си умения.

ЗАЯВЕТЕ УЧАСТИЕ

Изпратете заявка и ние ще се свържем с Вас

12 + 1 =