Circles

Тема

 

How Lean supports the digital world

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1 ЧАС

цена

ЦЕНА

БЕЗПЛАТНО

След уебинара ще научите

услуги

Какво е разбирането за Lean на експерти с международен опит;

услуги

Какви Lean инструменти помагат на софтуерните компании да изпреварят конкуренцията;

внедряване на решения

Кои са грешките, които софтуерните компании допускат често в своите Lean начинания;

внедряване на решения

Какви са първите стъпки, които да направите, за да започнете Lean трансформация;

внедряване на решения

Защо Lean в момента е по-актуален от всякога.

За уебинара

С този безплатен уебинар продължаваме нашата серия от образователни събития на тема „Lean“. Този път темата ще е в унисон с все по-дигиталния свят, в който живеем – lean при информационните технологии.

Опитният консултант от Франция Едмонд Нгуен ще сподели някои от най-успешните практики за започване на трансформационното пътешествие на софтуерните разработчици и останалите ключови участници в процеса на създаване на дигитални продукти. В резултат на десетките завършени успешно проекти за прилагане на lean в ИТ, Едмонд е канен като гост-лектор на някои от най-големите и престижни форуми – в Сан Франциско, Париж и Сао Паоло. Елате и научете какви трябва да са първите стъпки във вашата софтуерна компания, за да започне да своя lean път напред.

Какво е Lean

Lean e начин на мислене и методология, която се фокусира върху доставянето на максимална стойност за клиента чрез намаляване на ресурси, време, енергия и усилия. В основната на lean са хората и начините за създаване на култура на постоянно усъвършенстване. След успехите на Тойота, започнали в средата на миналия век, lean се превръща в най-популярния и доказано най-добър начин за подобряване на организации от всички индустрии, включително софтуерното разработване и услугите.

За кого е подходящ уебинара

Z

За всички, които искат да научат нещо повече за Lean;

Z

За мениджъри и собственици, които искат да започнат да прилагат lean в техните софтуерни компании;

Z

За служители, които искат да научат как изглеждат популярни lean инструменти в процесите на софтуерна компания.

Лектори

Васил Петров

Инструктор и управляващ директор в Лийн Институт България.

Edmond Nguen

Едмънд Нгуен

Lean IT коуч

Още уебинари

УЕБИНАРИ

Lean speaker Vasil Petrov

УЕБИНАРИ

фокусиране върху разходи

Видео от уебинара