фон

Тема

Умения за преговаряне

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1 ДЕН

сертификат

СЕРТИФИКАТ

ДА

дата на провеждане

ЦЕНА

ПО ЗАПИТВАНЕ

дата на провеждане

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

ПО ЗАПИТВАНЕ

След завършване на курса

лийн лидери

Ще имате по-задълбочено разбиране на процеса на преговори и можете да го прилагате в различни ситуации;

лийн лидери

Ще умеете да събирате и анализирате информация ефективно, за да се подготвите за преговори, да идентифицирате целите и да създавате решения, които са от полза и за двете страни;

лийн лидери

Ще бъдете по-добре подготвени да общувате ефективно по време на преговори, като използвате активно слушане, ефективни въпроси и техники за убеждаване, за да изградите разбирателство и да постигнете съгласие;

цена

Ще бъдете по-уверени в способността им да правят и получават оферти, да оценяват опции и да сключват сделки.

За курса

Курсът за умения за преговори е предназначен да помогне на участниците да развият уменията и знанията, необходими за ефективно преговаряне в различни контексти, като бизнес сделки, трудови договори, продажби и лични взаимодействия. Курсът обхваща теми като процес на преговори, подготовка и планиране, комуникационни техники, договаряне и сключване на сделки, етични и културни съображения и напреднали стратегии за преговори. Участниците ще се научат как да събират и анализират информация, да идентифицират цели, да създават решения, които са от полза и за двете страни, да комуникират ефективно и да се ориентират по етични и културни съображения. След завършване на курса, участниците трябва да могат да преговарят по-уверено, ефективно и успешно в различни ситуации.

Какво са преговори

Преговорите се отнасят до процеса на две или повече страни, участващи в дискусии за постигане на споразумение или разрешаване на конфликт. Преговорите могат да се водят в голямо разнообразие от контексти, като бизнес сделки, трудови договори, продажби, политика и лични отношения. По време на преговори всяка страна излага своите интереси и цели и преговаря с другата страна за постигане на взаимно приемлив резултат. Преговорите обикновено включват двустранна размяна на оферти и контраоферти, както и комуникация, убеждаване и стратегии за договаряне. Крайната цел на преговорите е да се постигне печеливш резултат, който е от полза и за двете страни и разрешава всякакви конфликти или различия, съществували преди преговорите.

Начин на провеждане

Z

Еднодневен курс на живо или виртуално;

Z

Курсът е интерактивен и практичен.

Лектор

анелия манчева

Анелия Манчева

Инструктор и консултант в Лийн Институт България.

Още курсове

СОФТ СКИЛС ОБУЧЕНИЯ

Емоционална интелигентност

За кого е подходящ курса

Z

Бизнес професионалисти, които редовно преговарят с клиенти, доставчици или колеги;

Z

Търговски представители, които договарят сделки с клиенти или клиенти;

Z

Специалисти в сферата на човешки ресурси, които договарят договори, придобивки или заплати;

Z

Предприемачи, които договарят сделки с инвеститори или партньори;

Z

Мениджъри и ръководители на екипи, които трябва да преговарят с членове на екипа или други отдели.

Защо да се запишете за курса

Z

За да подобрите професионалните си умения за водене на преговори;

Z

За да подобрите увереността си;

Z

За да подобрите взаимоотношенията си;

Z

За да подобрите уменията си за решаване на проблеми.

Заявете участие

Изпратете заявка и ние ще се свържем с Вас

1 + 3 =