Six sigma консултиране

Six sigma методология

Сложните проблеми в бизнес процесите изискват по-детайлен подход. Методологията Six Sigma ни дава възможност да оптимизираме процесите, като в резултат намалим дефектите и повишим качеството на крайния продукт/услуга. Six Sigma ни дава структуриран подход чрез използването на т.нар. D-M-A-I-C цикъл (Define-Measure-Analyze-Improve-Control).

Сикс сигма консултиране

D-M-A-I-C цикъл включва:

Прецизно и обстойно дефиниране на проблема;

Събиране на обективни данни за текущото представяне на процеса;

Откриване на първопричината за проблема;

внедряване на решения

Идентифициране и внедряване на възможни решения;

Проследяване и контрол на представянето на подобрения процес;

Тази методология дава възможност за задълбочен анализ и премахване на първопричината на проблемите, осигурявайки устойчиво подобрение, което да бъде усетено от клиента.