КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Lean consulting

Лийн Институт България ще ви съдейства в пътуването към отличното представяне чрез внедряването на лийн мислене и практики във вашия бизнес модел и производствен процес.

Сикс сигма консултиране

Методологията Six Sigma ни дава възможност да оптимизираме процесите, като в резултат намалим дефектите и повишим качеството на крайния продукт/услуга.

Автоматизация на бизнес процесите

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s when an unknown printer took a galle