ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЗУС – Тази статия накратко очертава различните етапи на Лийн трансформацията в Mercedes-Benz Бразилия, тъй като компанията търсеше най-добрия подход за ангажиране на всички в непрекъснато подобрение.

Автор: Вагнер Агостиньо Джуниър, мениджър Операционно съвършенство и Лийн треньор, Mercedes Benz do Brasil

Производството на камиони и автобуси е в основата на нашата работа в Mercedes-Benz Бразилия, откакто компанията отвори първата си фабрика в страната – в Сао Бернардо до Кампо, близо до Сао Пауло – през 1956 г. С течение на времето, когато нашата марка стана популярна в Бразилия и в останалия свят, ние увеличихме портфолиото си от продукти и услуги.

 

Днес Mercedes Benz Бразилия има четири фабрики в цялата страна (Сао Бернардо до Кампо, Жуиж де Фора, Кампинаш и Ирасемаполиш), които произвеждат камиони, шасита за автобуси, раници и първокласни автомобили и работят над 10 000 души.

 

Камионите и автобусите представляват по-голямата част от нашия бизнес и тези сегменти са много зависими от цялостното икономическо състояние на Бразилия. Поради рецесията, която страната преживя през последните няколко години, трябваше да търсим икономии на разходи в нашите операции. За да направим това, решихме да възприемем Лийн мисленето.

 

Лийн мисленето съществува в нашата компания от началото на 90-те години, когато наехме външни консултанти и въведохме практиката на производствените кайзени. След това беше създаден централен Лийн отдел (днес се нарича Отдел по непрекъснато подобряване). В онези ранни години обаче той се съсредоточи твърде много върху одитите за постигане на съответствие, което в крайна сметка доведе до загуба на доверие към Лийн.

 

Първата повратна точка настъпи през 2011 г., когато централата въведе в Бразилия международна програма за развитие на Лийн Консултанти. За тези като мен, които участваха в нея, квалификационната програма беше фантастична възможност за обучение. Бях началник на склад, когато започнах, но докато работех по проекти за подобрения в машинната обработка, сглобяването, логистиката, поддръжката и т.н., научих много повече за компанията.

В крайна сметка станах мениджър и преди около три години се присъединих към екипа по Непрекъснато Подобряване. Въпреки че това беше висококачествена програма за обучение, потенциалът за трансформация и резултати беше ограничен, тъй като Лийн знанието беше ограничено само до няколко висококвалифицирани лица.

 

След като се поучихме от опита си, през 2017 г. разработихме и въведохме Рамка за непрекъснато подобрение (CI Framework), за да представим и координираме многобройните дейности, които вече бяхме въвели. Това беше втората и най-важна повратна точка в нашата Лийн трансформация. Рамката има ясна стратегия: бизнес съвършенство („защо“), постигнато чрез подобряване на процеса („какво“), което се постига чрез развитието на хората („как“). Това е нашата собствена версия на TPS къщата и тя има Лийн мисленето за основа.

По-доброто структуриране на работа ни по подобряване ни показа къде са слабите места. Например разбрахме, че квалификационната програма е твърде голяма, за да спечели слава в организацията и че не ангажира всички в непрекъснато усъвършенстване. Разбрахме, че трябва да намерим начин да направим подобрението си по-приобщаващо, да го направим отговорност на всички. За целта създадохме ролята на Лийн специалистът, отговорникът по Кайзен и въведохме Фабриката за идеи (ще ги обясня по-долу).

Целта на Рамката за непрекъснато подобрение е да развие голям брой хора в техниките и мисленето за непрекъснато усъвършенстване за решаване на различни видове проблеми (от прости до сложни) на всички нива на организацията. Това се прави чрез програми за обучение, пригодени за всички аудитории, от оперативно ниво до ръководството, както в производствената, така и в административната сфера.

 

Ключовият стратегически елемент на този нов подход е децентрализацията на Лийн знанието: малкият екип в офиса на Рамката за непрекъснато подобрение (петима треньори и консултанти) само координира стратегията на програмата и развитието на хората, но това се свежда до всеки човек в Mercedes Benz Brazil за разпространение на Лийн културата в бизнеса и за подобрения. Рамката за непрекъснато подобрение е това, което наистина доведе Лийн мисленето до нашите хора!

 

 

Lean engineering

КАКВО ПРАВИХМЕ И КАК

Както беше споменато, Рамката за непрекъснато подобрение е представена като къща, чиито стълбове (Какво и как) са развитието и подобряването на процесите на хората:

• Развитието на възможностите в Mercedes Benz Бразилия е базирано на Лийн Кариера, програма за развитие на пет нива. Всяко ниво има своя целева аудитория и се фокусира върху решаването на конкретен тип проблеми. За да участват в програмата, обучаваните служители оставят ролята си за известно време. В името на истинската Лийн традиция, програмата за обучение се състои от 10-15% теоретично съдържание и 85-90% практика.

След като обучението приключи, служителят се връща към първоначалната си роля на проводник на Лийн трансформацията в своя отдел. В крайна сметка те ще бъдат поканени да предприемат проекти в други отдели, което е начинът, по който осигуряваме кръстосано приложение на знанията.Лийн Кариера има пет нива на развитие:

а) Основи на Лийн (4-8часа), теоретично съдържание на Лийн концепцията, достъпно за всички служители;

б) Отговорник по Кайзен (2 седмици), включващо теория, както и завършването на един кайзен;

в) Лийн специалист с фокус върху производствените и административните области (6-12 седмици), състоящ се от теория, както и завършването на три кайзена в различни области или около различни проблеми;

г) Лийн консултант с фокус върху производствените и административните области и управлението на проекти (12 месеца), състоящ се от теория, както и завършването на четири тримесечни проекта;

и д) Лийн треньор, усъвършенствана програма за обучение до 24 месеца, която добавя към консултантите някои поведенчески умения за управление и обучение на хора, което им позволява да обучават всички останали нива на обучение.

Лийн Кариера се координира от офиса на Рамката за непрекъснато подобрение, която работи в партньорство с всички бизнес области. През последните две години предлагаме 25 000 часа Лийн обучение годишно.

• За да подобрим процесите си, ние следваме различни подходи, базирани на вида на проблема, който трябва да решим. Фабриката на идеите например е корпоративна програма за реализиране на идеи от самите служители, която има за цел да насърчи участието и ангажираността, да открие таланта и да развие способностите на хората. Кайзен са проекти, които продължават от една до три седмици, провеждани от отговорници или специалисти по Кайзен. Те разчитат на PDCA методологията за решаване на прости и умерени проблеми.

И накрая, Лийн проекти, с продължителност от един до три месеца, се управляват от нашите Лийн Консултанти и са подходящи за проблеми със средна и висока сложност. Кайзен и Лийн проектите са дейностите на Рамката за непрекъснато подобрение, които генерират спестявания за Mercedes-Benz Бразилия, но ние също разчитаме на тях да развият нашите екипи. Всяка година създаваме пътна карта на инициативи. След това те се оценяват и приоритизират (ние разглеждаме сложността, необходимите и налични ресурси и потенциала за печалба), за да разпределим Лийн професионалисти за всеки проект.

 

Ние вярваме, че тези два стълба са в основата на непрекъснат цикъл на усъвършенстване и развитие на хората, чиято цел е да разпространи Лийн мисленето в цялата организация. За да продължим да подкрепяме това, ние си поставихме амбициозната цел да увеличим значително броя на професионалистите, обучени на непрекъснато усъвършенстване до 2022 г. (в някои случаи повече от удвояване на броя на нашите Лийн специалисти).

 

Резултатите, които постигнахме през последните две години благодарение на Рамката за непрекъснато подобрение, са доказателство, че това е правилният подход за нас, когато става въпрос за нашата Лийн трансформация. Не само успяхме да постигнем 10% до 20% намаление на HPU (час/единица) в производството, но също така е ясно, че нашите хора наистина са се възползвали от Лийн мисленето. Те са изпълнили средно 300 кайзена годишно, 20 шест до дванадесетседмични проекта годишно и са представили 12 000 самореализирани идеи. Също така сме забелязали 300% увеличение на внедряването на устройства Каракури в нашите индустриални процеси.

 

И накрая, получихме признанието от останалата част от групата на Daimler Truck. Въпреки че представлява само 10% от групата по отношение на броя на персонала и приходите, Mercedes Benz Бразилия беше най-големият победител в глобалното състезание за купата за непрекъснато подобрение, популяризирана от централата за награждаване на най-добрите практики през последните две години. По-специално през 2019 г. взехме 70% от наградите. През 2018 г. Рамката за непрекъснато подобрение беше отличена като най-добрата програма за Лийн култура в групата Daimler Trucks.

Vagner Agostinho Junior

АВТОР: Вагнер Агостиньо Джуниър
Вагнер Агостиньо Джуниър е мениджър по Операционно съвършенство
и Лийн треньор в Mercedes Benz do Brasil.